Nyt plejehjem og flere boliger på Stigsborg til lidt ældre målgruppe

Nørresundby Boligselskab skal bygge et nyt plejehjem på Stigsborg i Nørresundby. Derudover skal der bygges 44 familieboliger, der målrettes et lidt ældre segment.

På Stigsborg i Nørresundby skal der bygges et nyt plejehjem med 75 boliger som erstatning for Plejehjemmet Elmely, der lukker. På resten af byggefeltet opføres 44 familieboliger, så man får en sluttet karrébebyggelse. Det er nemlig i tråd med udviklingsplanerne for Stigsborg. Boligerne opføres af Nørresundby Boligselskab og servicearealerne af Aalborg Kommune.

Projektet kræver en ny lokalplan, og den 25. april skulle politikerne i byrådet i Aalborg tage stilling, om et lokalplanforslag skulle sendes i fire ugers i offentlig høring.

Rådmand for by- og landskabsforvaltningen, Jan Nymark Thaysen (V), gav på byrådsmødet projektet udtryk for, at der er tale om et projekt, der lever op til de høje krav, der stilles til kvaliteteten af byggerierne i byudviklingsområdet. Han udtrykte dog også en smule bekymring over, om de almene boliger kan opføres inden for budgettet med tanke på de stigende priser på byggematerialer.

– Det kan jo godt være, når vi skal se Skema A, at den kan blive svær at løfte, men lad os nu vente og se, sagde rådmanden på byrådsmødet, inden politikerne besluttede at sende lokalplanforslaget i offentlig høring.

Projektet har fået navnet Generationernes Karré og består af en blanding af forskellige boligtyper, ejerformer. Det omfatter 4.000 kvadratmeter familieboliger, der henvender sig til en lidt ældre målgruppe, samt det nye plejehjem med tilhørende servicearealer, fremgår det af lokalplanforslaget.

Plejehjemmets primære facader skal efter planen udføres 100 procent i tegl, men lokalplanen stiller dog kun krav om 80 procent.

Bebyggelsen har det klassiske brokvarter som inspirationskilde, men opføres som en åben karrébebyggelse i to-fem etager, så det trapper ned mod det eksisterende parcelhuskvarter med nord. Byggefeltet ligger således yderst mod nord i byudviklingsområdet, som fuldt udviklet skal rumme 4.000 boliger til 7.500 nye sundbynitter.

Bag udviklingen af det 54 hektar store område står arealudviklingsselskabet Stigsborg P/S, der ejes af Aalborg Kommune, PFA Ejendomme og A. Enggaard. Udviklingen forventes at løbe helt frem mod 2035, men en lange række byggeprojekter i første etape er allerede sat i søen.