Østre Skole i Rønne på Bornholm skal omdannes til boliger. Skitse: Arkitema.
Østre Skole i Rønne på Bornholm skal omdannes til boliger. Skitse: Arkitema.

I en ny plan for Østre Skole i Rønne på Bornholm lægges der op til, at skolen skal omdannes til boliger. Skolen blev i sommeren 2020 udbudt til salg af Bornholms Kommune, og pensionsselskabet PKA meldte sig på banen med en plan om at etablere et sundhedshus i ejendommen.

Det blev dog ikke til noget, men ifølge Bornholms Regionskommune har en unavngiven investorgruppe nu købt skolen. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Investorgruppen og Arkitemas vision for en omdannelse af Østre Skole rammer plet i forhold til de ønsker, vi har haft for områdets udvikling. Vi får både nye boliger, som vi har hårdt brug for, og samtidig får vi nye offentligt tilgængelige byrum til glæde for alle i byen. Derudover kommer der nyt liv i de historiske bygninger, så vi bevarer de flotte gadeforløb, udtaler borgmester i Bornholms Regionskommune, Thomas Thors (S), i pressemeddelelsen.

Øster Skole blev oprindeligt bygget i 1910, men skolen løbende blevet udbygget og omfatter i alt 7.735 etagekvadratmeter samt 2.946 kvadratmeter kælder. Skolen ligger på 28.076 kvadratmeter stor grund.

Med projektet “Boliger og byliv i historiske rammer” vil investorgruppen ifølge Bornholms Regionskommune bevare den eksisterende bygningsmasse på Østre Skole og omdanne dem til forskellige boligtyper. Der skal etableres familieboliger i de gamle pavilloner i skolegården og skolebygningen mod Pingels Allé. De nyere, lange et-plans fløje langs Svanekevej og Andr. Riis Vej får et opgraderet visuelt udtryk, og omdannes til seniorboliger og seniorbofællesskab, skriver kommunen.

Desuden tilføres et nybyggeri på “Sporteren” i form af boliger i to etager, og hele området vil blive bundet sammen med den omkringliggende by via et gennemgående stisystem og offentligt tilgængelige uderum.

Forventningen er, at der kan bygges op til 114 boliger fordelt på cirka 64 boliger i de eksisterende bygninger og cirka 50 boliger som nybyggeri.

Investorergruppen må punge ud med 6,75 millioner kroner for ejendommen. Indeholdt i købstilbuddet er også en aftale om, at Bornholms Regionskommune i en periode på tre år lejer administrationsbygningen, dennes sidebygning samt den nuværende SFO.

Børnehuset Signalhuset, misbrugsbehandlingen i Villa Maria og den kommunale tandpleje indgår ikke som en del af salget.

Når aftalegrundlaget er helt på plads, skal der udarbejdes ny lokalplan for området, før Arkitema og investorgruppen kan projektere og igangsætte byggerierne af de nye boliger.