De 18 almene boliger skal opføres i tilknytning til Bornholm Boligselskabs eksisterende afdelinger på Violvej i Aakirkeby. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.
De 18 almene boliger skal opføres i tilknytning til Bornholm Boligselskabs eksisterende afdelinger på Violvej i Aakirkeby. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Bornholms Boligselskab og Bornholms Regionskommune har søgt og fået godt 8 millioner kroner i tilskud fra Ø-støtteordningen til et nyt boligbyggeri på i alt 1.450 kvadratmeter på Violvej i Aakirkeby.

Dermed får de kommende beboere i de almene boliger en lavere husleje. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Pengene fra Ø-støtteordningen for almene boliger hører under Social- og Boligstyrelsen, som også er dem, der har givet tilsagn om støtten.

– Nu kan vi om et par år tilbyde 18 spritnye boliger i Aakirkeby til en relativt lav husleje. Projektet understreger betydningen af, hvor vigtigt det er, at boligselskaberne og kommunen samarbejder om at få andel i de støtteordninger, der findes. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde og håber, at vi inden længe skal i gang med at bygge endnu flere almene boliger til nogle af de mange boligsøgende, der står på vores ventelister, udtaler Majbritt Tønnesen, direktør i Bornholms Boligselskab.

Læs også: Så meget voksede de danske kommuner i 2023

Boligselskabet har omkring 1.700 boligsøgende på venteliste. Af disse er cirka 1.150 aktivt søgende.

Det forventes, at byggeriet af de 18 nye boliger løber op i omkring 33,5 millioner kroner, hvoraf entreprisesummen udgør 25 millioner kroner.

Projektet omfatter fire boliger med to værelser på hver især 65 kvadratmeter og 14 boliger med tre værelser på hver især 85 kvadratmeter.

De fire mindste boliger får en månedlig husleje på knap 4.500 kroner, mens de 14 største boliger vil koste knap 5.900 kroner om måneden.

Boligerne i den nye afdeling bliver efter planen sammenlagt med Bornholms Boligselskabs to eksisterende afdelinger på Violvej. Afdelingen kommer dermed i alt til at bestå af 74 boliger.

Flere almene boliger på tegnebrættet

Lillian Rasch Madsen, direktør i Bornholms Regionskommune, glæder sig over ordningen, der giver mulighed for flere almene boliger på Bornholm.

Hun peger på, at de kommende almene boliger har betydning for, at kommunen kan huse nye borgere, der gerne vil bo og arbejde på Bornholm.

Læs også: Disse kommuner er bedst til at tiltrække børnefamilier

– Ø-støtteordningen er vigtig, fordi vi kan bygge nye boliger til en lavere husleje, og det er rigtig godt i en tid, hvor omkostningerne i byggeriet i flere år har været stigende, udtaler hun.

– Dernæst ser jeg meget frem til, at vi sammen med de almene boligorganisationer kan følge op på kommunalbestyrelsens beslutninger om, at der både skal bygges de 18 nye boliger i Aakirkeby og op mod 200 andre nye almene boliger på øen de kommende år.

Bo42 har tidligere anmodet Bornholms Regionskommune om reservation af DGI-grunden i Rønne til nybyggeri af cirka 120 almene boliger for anslået 226 millioner kroner. På grunden skal der måske også bygges en daginstitution.

Fakta om Ø-støtteordningen

Pengene, som Bornholms Boligselskab og Bornholms Regionskommune har fået bevilget til boligbyggeri i Aakirkeby, kommer fra Ø-støtteordningen for almene boliger, og det er Social- og Boligstyrelsen, der har givet tilsagn om støtten.

Det følger af lovgivningen, at der er en grænse for, hvor meget det må koste at bygge almene boliger – et maksimumbeløb.

Tilskuddet fra Ø-støtteordningen skal bruges på den måde, at det fratrækkes de endelige anlægsomkostninger for byggeriet. På den måde har staten sikret, at beløbet er med til at give en lavere husleje til de kommende beboere.

Dermed er det også sikret, at tilskuddet kommer lejerne til gode og ikke bliver brugt på øgede omkostninger til byggeriet.

Kilde: Bornholms Regionskommune.