Agat Ejendomme oplyser i en selskabsmeddelelse, at Ringsted Outlet er blevet solgt til Patrizia for 390 millioner kroner.

Agat Ejendomme har siden 2006 forestået etablering, udvikling og modning af Ringsted Outlet, og det er siden 2016 sket i 50/50-ejerskab med CapMan Real Estate. Med en succesfuld udvikling står centret nu over for en udvidelse til bestående og nye lejere, hvilket gjorde det naturligt at afsøge markedet for mulige købere”, skriver Agat Ejendomme.

I forbindelse med salget af Agat Ejendomme og CapMan Real Estate blevet rådgivet af CBRE. Christian Bro Jansen, Head of Capital Markets at CBRE Denmark, peger på, at detailhandelsbranchen gennem de seneste år har vist stor modstandsdygtighed med stabile omsætningstal.

– Investorer finder de risikojusterede afkast attraktive sammenlignet med andre segmenter inden for fast ejendom og ser aktivt på muligheder inden for dette område, siger Christian Bro Jansen, Head of Capital Markets at CBRE Denmark.

Outletcentret er blevet solgt til value-add fonden Patrizia TransEuropean VII. Agat Ejendommes andel af salgsprisen udgør 195 millioner kroner, og salget forventes gennemført den 31. januar 2023.

– Jeg er stolt af at være initiativtager til udvikling af den eneste outletlandsby i Danmark. KPI’erne i Ringsted har været under støt forbedring siden starten i 2008, hvilket bekræfter kvaliteten og effektiviteten af centerets ledelse. Vi har gennemført en ambitiøs forretningsplan over de seneste 14 år og har løbende investeret i at tilbyde den bedste shoppingoplevelse for vores kunder, udtaler administrerende direktør Robert Andersen fra Agat Ejendomme i pressemeddelelsen.

Agat Ejendomme oplyser, at salget vil bidrage til en væsentlig nedbringelse af koncernens variabelt forrentede gæld, herunder gæld til finansiering af grunde.

“Efter salgets gennemførelse vil Agat Ejendomme alene have finansiering direkte bundet op på afkastgenererende aktiver”, fremgår det af selskabsmeddelelsen.

I koncernens delårsregnskab for de første tre kvartaler af regnskabsåret 2022/23 aflagt blev der foretaget negative værdireguleringer på ejendomsporteføljen på 57,9 millioner kroner, hvoraf værdiregulering på ejerandelen af Ringsted Outlet udgjorde 9,1 millioner kroner. Salgsprisen svarer til den bogførte værdi.

Ifølge CBRE omfatter Ringsted Outlet 13.400 kvadratmeter. Centret åbnede i 2008 og omfatter omkring 50 butikker og to restauranter. Udlejningsgraden er på 97 procent.