Kent Damsgaard, administrerende direktør i Forsikring & Pension. Foto: PR.
Kent Damsgaard, administrerende direktør i Forsikring & Pension. Foto: PR.

Det netop lancerede forsvarsudspil fra regeringen, betyder investeringer for 143 milliarder kroner i de kommende år. Blandt andet skal der bruges penge på tidssvarende bygninger, som kan skabe bedre rammer for de værnepligtige. Forsikrings- og pensionsbranchen opfordrer til et tæt samarbejde mellem Forsvaret, virksomheder og pensionsselskaber om at løse opgaven.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Forsikring & Pension (F&P), der er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaberne i Danmark. Organisationen understreger, at pensionsbranchen har masser af erfaring med ejendomsinvesteringer. 200 milliarder kroner i ejendomme alene i Danmark.

– Grundlæggende ser vi et partnerskab mellem Forsvaret, virksomhederne og investorerne for at udvikle Forsvaret. Den form for samarbejde og løsninger på tværs har vi også en lang tradition for med vores danske model. Og der er mildest talt behov for investeringer i tidssvarende bygninger, så vi skaber nogle ordentlige og gode rammer for de værnepligtige, udtaler Kent Damsgaard, administrerende direktør i F&P.

Et af de områder, hvor private investorer kan bidrage, er Forsvarets bygninger. Der skal investeres massivt både i nye bygninger og renovering af eksisterende bygninger.

Af forsvarsudspillet fremgår det, at Forsvarets indkvartering, undervisningsfaciliteter og kontorer til enhederne er nedslidte og kræver genopretning. Derfor vil regeringen afsætte cirka 27 milliarder kroner over de næste ti år til at styrke “Forsvarets materiel, bygninger, IT og personel”, som det fremgår.

“Derudover skal beslutninger, der allerede er truffet på grund af den nye sikkerhedspolitiske situation, finansieres, blandt andet øgede udgifter i regi af NATO og EU”, fremgår det videre af udspillet.

De fleste af investeringer ligger i de kommende fire år. I 2024-2027 er der i udspillet afsat 17,5 milliarder kroner til “Forsvarets materiel, bygninger, IT og personel”.

– Regeringen lægger op til at øge antallet af værnepligtige. Det kræver kaserner, øvelsesterræner og så videre. Samtidig fremgår det af udspillet, at der skal rettes op på et stort vedligeholdelsesefterslæb på de eksisterende bygninger. Bygningsdelen i sig selv kommer derfor til at kræve store investeringer. Ikke mindst bliver det en særdeles krævende opgave at styre byggeprojekterne, undgå budgetoverskridelser og rekruttere de fornødne medarbejdere, siger Kent Damsgaard.

Forsvarets ejendomme forvaltes af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der har hovedsæde i Hjørring. Styrelsen forvalter et areal på 32.000 hektar.