Plan for attraktivt erhvervsområde i Svenstrup i høring

Lokalplan for stort erhvervsareal ved Hobrovej og Atletikvej i Svenstrup sendes i offentlig høring. Der meldes om stor interesse for at bygge i området.

Politikerne i byrådet i Aalborg besluttede den 6. marts at sende et lokalplanforslag for et areal på 11 hektar ved Hobrovej og Atletikvej i Svenstrup i offentlig høring i fire uger.

Erhvervsgrund på Hobrovej 614 ligger ganske tæt på Ikea og City Syd samt motorvejsnettet E45. Desuden vil grunden komme til at ligge i umiddelbart tilknytning til en kommende til- og frakørsel til den planlagte tredje Limfjordsforbindelse. Og noget kunne tyde på, at der inden længe sættes gang i nye byggerier i området.

– Det er i hvert fald nogen, der er meget utålmodige i forhold til at kunne komme i gang med at bygge der, så der er en efterspørgsel på arealet, sagde by- og landskabsrådmand , Jan Nymark Thaysen (V), på byrådsmødet.

Det er TN Udvikling, der står for udviklingen af erhvervsgrunden, mens erhvervsmæglere fra Nordicals står for salget af arealerne.

FDM har allerede købt en bid på 22.000 kvadratmeter, og bilejernes forening er i fuld gang med at bygge nyt domicil på grunden, som oprindeligt var udlagt til en udvidelse af Gøl Pølser.

TN Udvikling står for erhvervsområdet ved Atletikvej og Hobrovej i Svenstrup ved Aalborg. Illustration fra lokalplanen.
TN Udvikling står for erhvervsområdet ved Atletikvej og Hobrovej i Svenstrup ved Aalborg. Illustration fra lokalplanen.

Den oprindelige lokalplan for området blev udarbejdet i 1989 – året før City Syds første butik blev bygget. Med etableringen af City Syd er der således sket store forandringer omkring grunden gennem de seneste 30 år.

Det gamle plangrundlag fra 1989 skal derfor opdateres. Blandt andet opjusteres bebyggelsesprocenten fra 40 til 50, ligesom der vil blive mulighed for at bygge i op til tre og etager og 11 meters højde i området.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af forskellige former for erhverv.

Ifølge Aalborg Kommune forventes det, at der vil blive etableret butikker til særlig pladskrævende varegrupper, mindre butikker til salg af egne producerede produkter samt engroshandel og forskellige former for “click- og collect”-virksomheder.

Lokalplanen giver også mulighed for erhverv som eksempelvis synshal og administration samt forskellige former for kontorerhverv.