Plan om 62 nye rækkehuse i Klakring ved Juelsminde

Efter planen skal der bygges 62 nye rækkehuse på dele af Kysthaven i Klakring ved Juelsminde. Der vil desuden fortsat være mulighed for at bygge parcelhuse.

Kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune skulle den 26. oktober tage stilling til et ønske om en ny lokalplan for et område ved Kysthaven i Klakring ved Juelsminde. Her vil en bygherre opføre 62 rækkehuse i en del af området.

Ifølge de offentlige registre ejes området af det Juelsminde-baserede selskab Schou Frandsen Ejendomme. Ejendomsselskabet ejes af Ole Schou Frandsen, der også er indehaver af Frandsen Entreprenør.

Den eksisterende lokalplan for området giver mulighed for, at der kan bygges 29 parcelhuse, men altså ikke rækkehuse, som ønsket.

– Det skal siges, at der er stadigvæk en del af lokalplanområdet tilbage, der fortsat indeholder åben-lav, altså parcelhusgrunde, sagde formand for Udvalget for Teknik & Miljø, Ove Kjærskov Nielsen (DF) på kommunalbestyrelsesmødet.

Af en illustrationsplan fremgår det, at der planlægges 31 rækkehuse med integreret carport samt yderligere 31 rækkehuse, som hver især får en fritliggende carport.

“Der er lagt vægt på variation i bebyggelser langs veje og stier. Hertil at mindre boliggrupper skal understøtte tilhørsforhold og fællesskab, der også underbygges af gode fællesarealer med samlende stiforbindelser”, fremgår det af referatet fra kommunalbestyrelsesmødet.

Det fremgår videre, at der i henhold til den gældende kommuneplan for området må bygges i op til to etager og 8,5 meter.

Også ved Boestholtvej i Klakring er der nye rækkehuse på vej. Her står XL-Byg-familie bag.