Plan om bydelshuse i Vejgaard og Vestbyen et skridt nærmere

Aalborg Kommune har med assistance fra Pro-vins fået udarbejdet en analyse af bydelshuse med særligt fokus på Vestbyen og Vejgaard.

Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde byudviklingsplaner for flere bydele i Aalborg og Nørresundby. I den forbindelse har der været en løbende dialog med borgerne, hvor der blandt andet er udtrykt ønsker og behov for etablering af bydelshuse. Derfor blev der ved Budgetforliget for 2022 besluttet, at der skulle udarbejdes en bydelshus-analyse med særligt fokus på Vestbyen og Vejgaard, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Analysen er nu afsluttet og viser, at et bydelshus er karakteriseret ved at kunne danne rammen om “et fælles tredje”, skriver kommunen.

Et bydelshus skal kunne rumme, udfolde og udvikle bydelens og kommunens fællesskaber og binde sammen på tværs – et fælles tredje sted, der for hver enkelt bydel betyder noget forskelligt, lyder det fra kommunen.

– Det er interessant at se analysens resultat, som konkluderer, at et bydelshus skal kunne danne rammen om “et fælles tredje”, og at dette sted kan betyde noget forskelligt i for eksempel Vejgaard og Vestbyen. Set fra min stol er det vigtigt, at vi fremadrettet lægger os i selen for at tænke mere på den multi-funktionelle benyttelse af vores kommunale bygninger, når vi snakker bydelshuse, udtaler rådmand i By og Land Jan Nymark Rose Thaysen (V).

– Undervejs i analysen har vi haft sparring med koordinatoren for det kommende bydelshus på Stigsborg. Her opfører vi det nye Børne- og Ungeunivers med funktioner, der både kan rumme vuggestue, børnehave, skole, idrætsfaciliteter og bydelshus i ét. Det er et rigtig godt eksempel på at tænke flere funktioner ind i den samme bygning, så bygningen kan benyttes at flere brugergrupper henover døgnet, i stedet for at lyset slukkes klokken 16, uddyber han.

Analysen tager udgangspunkt i en sammenfatning af forudgående materialer, undersøgelser fra arbejdet med byudviklingsplanerne suppleret med en proces, hvor der er gået i dybden med analysens centrale spørgsmål: “Hvad er det et bydelshus skal kunne?”

Resultaterne er skabt i et samarbejde og dialog med centrale aktører fra de to bydele Vejgaard og Vestbyen og fra de kommunale forvaltninger. Pro-vins har været rådgivere på opgaven.

Der foreligger nu et arbejde med at videreformidle analysens resultater til forligspartierne i budget 2022 og til borgere, frivillige og professionelle aktører med interesse for byudviklingen af bydelshuse i Aalborg Kommune.