Projekt med 143 boliger i Solrød rykker nærmere

Et nedslidt industriområde midt i et beboelseskvarter på Cordozasvinget Nord i Jersie Strand i Solrød omdannes til boligområde med lejligheder og rækkehuse.

AG Gruppen står bag boligprojekt med både rækkehuse og lejligheder på Cordozasvinget Nord i Jersie Strand i Solrød.
AG Gruppen står bag boligprojekt med både rækkehuse og lejligheder på Cordozasvinget Nord i Jersie Strand i Solrød.

Politikerne i byrådet i Solrød besluttede den 12. oktober at sætte gang i planlægningen af et boligprojekt på Cordozasvinget Nord i Jersie Strand.

Her vil AG Gruppen i samarbejde med arkitektvirksomheden Clementwestfall omdanne et nedslidt industriområde til et boligkvarter med lejligheder og rækkehuse.

Det 20.885 kvadratmeter store område består af fem private grunde på Cordozasvinget 2, 4, 6, 8, og 10 ejet af AG Gruppen og en kommunalt ejet grund på Cordozasvinget 12, som AG Gruppen har forkøbsret til.

AG Gruppen står bag boligprojekt med både rækkehuse og lejligheder på Cordozasvinget Nord i Jersie Strand i Solrød.
AG Gruppen står bag boligprojekt med både rækkehuse og lejligheder på Cordozasvinget Nord i Jersie Strand i Solrød.

– Fra Strandvejens side, hvor det ligger VoresSolrød på sinde, at det unikke beboelsesområde ikke beskæmmes af store etagebyggerier, vil projektet reelt, som vi ser det, løfte området visuelt, sagde byrådsmedlem fra VoresSolrød, Christian Nyholm, på byrådsmødet, hvor et flertal af politikerne gav grønt lys til at igangsætte lokalplanlægningen.

Kommuneplanen tillader i området en bebyggelsesprocent på 50, men AG Gruppen ønsker at opføre i alt 11.485 kvadratmeter byggeri i to-fem etager, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 55.

AG Gruppen står bag boligprojekt med både rækkehuse og lejligheder på Cordozasvinget Nord i Jersie Strand i Solrød.
AG Gruppen står bag boligprojekt med både rækkehuse og lejligheder på Cordozasvinget Nord i Jersie Strand i Solrød.

Derfor skal der ud over en ny lokalplan også udarbejdes et tilhørende kommuneplantillæg.

Projektet omfatter 130 lejligheder, der hver især gennemsnitligt bliver 78 kvadratmeter store samt 13 rækkehuse med en gennemsnitsstørrelse på 106 kvadratmeter.

“Det er intentionen med et meget blandet og varieret bo – ligudbud at skabe en blandet bebyggelse på Cordozas – vinget, hvor unge bor side om side med børnefamilier, der bor side om side med pensionister”, fremgår det af et dokument fra AG Gruppen.

AG Gruppen står bag boligprojekt med både rækkehuse og lejligheder på Cordozasvinget Nord i Jersie Strand i Solrød.
AG Gruppen står bag boligprojekt med både rækkehuse og lejligheder på Cordozasvinget Nord i Jersie Strand i Solrød.

Her fremgår det videre, at projektet efter planen skal rumme en mindre andel af “helt små lejligheder”, der tager udgangspunkt i konceptet “Tiny Living”.

Som en del af projektet skal der desuden etableres et fælleshus, hvor der foruden fællesrum og køkken, eksempelvis kan være vaskeri, strygerum, værksted eller andet som som naboerne kan deles om, så de kan spare pladsen i egen bolig.

Desuden skal bebyggelsens gårdrum indrettes med “oaser og forskellige aktiviteter, så som naturlegepladser, plantekasser og køkkenhaver, da folk ikke selv har pladsen til dette i de små private haver”, fremgår det af en projektbeskrivelse fra AG Gruppen.