Rådmand i Aarhus vil puste nyt liv i 13 byrum

Teknik- og miljørådmand Nicolaj Bang er på vej med en plan for den strategiske udvikling af byrum i midtby, forstæder og opland i Aarhus Kommune.

I Aarhus skal byens torve, pladser og mødestederne i kommunens oplandsbyer have en ordentlig overhaling. Det mener Nicolaj Bang (K), rådmand for Teknik og Miljø.

Han præsenterer nu en plan for byrådet, hvor han peger på 13 konkrete byrum, som skal prioriteres de kommende år. Det fremgår af en pressemeddelelse.

– Smukke omgivelser giver en helt grundlæggende glæde. Det skal vi have meget mere af i Aarhus. De nye byrum skal være en udvidet dagligstue i det fri, hvor vi har lyst til at slå os ned, nyde området og mødes med dem, vi holder af. Jeg har udpeget 13 steder, som kan blive til hjertet i vores bykvarterer, forstæder og opland, og som løfter byrådets visioner for Aarhus, udtaler rådmanden i meddelelsen.

Teknik og Miljø har kortlagt flere end 100 byrum i Aarhus Kommune. Heraf er der arbejdet videre med 44 byrum, som kunne være i spil til en omdannelse. I samråd med stadsarkitekt Anne Mette Boye har Nicolaj Bang udvalgt de første byrum, som vurderes at have et stort potentiale til at løfte bykvaliteten.

LÆS OGSÅ: AARHUS VIL GIVE FORLOMME TIL KLIMAVENLIGT BYGGERI

– Byrumsplanen viser, hvordan vi kan styrke vores bylivsknudepunkter og understøtte byplaner og bypolitiske målsætninger med konkrete projekter. Vi ved fra byer over hele verden, at et seriøst, ambitiøst og strategisk arbejde med byens rum bidrager til at løfte hele bykvarterer. Udviklingen af de enkelte steder, skal selvfølgelig ske i samarbejde med borgerne, stadsarkitekt Anne Mette Boye.

Skal drøftes i budgetforhandlinger

Listen over byrum tæller blandt andet Fredens Torv i Midtbyen, Stjernepladsen i Aarhus N, et mødested i Harlev og en ny stationsplads i Hjortshøj. Det er de første fire steder, som rådmanden vil have byrådets opbakning til at omdanne.

Projekterne kommer således med til forhandlingsbordet, når budgettet for 2024 skal lægges inden længe.

Rådmanden går i første omgang efter at finde finansiering til projektering, hvor drømme og idéer bliver til konkrete planer for en omdannelse. Her skal borgere og lokalsamfund være med til at forme, hvordan det skal se ud. I Harlev er der desuden lagt op til, at borgerne skal være med til at definere, hvor det endelige byrum skal ligge.

Fakta om ”Aarhus giver rum til liv – strategisk byrumsplan for flere og bedre byrum”

De 13 byrum, som foreslås omdannet er: 1) Ingerslevs Plads, 2) torvene omkring Domkirken, 3) Fredens Torv, 4) Sankt Knuds Torv, 5) Cereskrydset, 6) Larsen-Ledets Gade på Trøjborg, 7) Østbanetorvet, 8) Rundhøj Torv i Hjortshøj, 9) Stjernepladsen i Aarhus N, 10) Viby Torv, 11) Bomgårdshaven i Mårslet, 12) et mødested i Harlev og 13) stationspladsen i Hjortshøj.

Teknik og Miljø har kortlagt i alt 108 byrum, samt analyseret og beskrevet de 44 af dem, som kunne være i spil til en omdannelse. Rådmandens plan lægger op til at realisere de 13 projekter med størst potentiale. Omdannelsen skal blandt andet løfte politiske ambitioner om øget trivsel og sundhed, mere grønt, mangfoldighed, klimatilpasning, mere byliv og handel.

Byrumsplanen sætter den strategiske retning for udviklingen. Flere af projekterne er vigtige for at sikre kvaliteten i planlagt byudvikling, fx helhedsplaner. De konkrete omdannelser skal planlægges sammen med borgere og lokalsamfund – det gælder i særlig grad i oplandet, hvor det lokale kendskab og engagement er afgørende for et vellykket projekt.

Nogle af de udpegede byrum fungerer i dag som parkeringsplads for bilister med et ærinde i nærområdet. Det gælder blandt andet Ingerslevs Plads på Frederiksbjerg, Rundhøj Torv i Højbjerg, Larsen-Ledets Gade på Trøjborg og Viby Torv. Det er endnu ikke besluttet, hvad en omdannelse vil betyde for antallet af parkeringspladser de pågældende steder. Teknik og Miljø forventer desuden at kunne præsentere nye parkeringsløsninger i 2023/2024.

Kilde: Aarhus Kommune.