Radisson Blu i Aalborg vil udvide med flere værelser

Radisson Blu Limfjord Hotel i Aalborg har en markant udvidelse med 31 nye værelser fordelt på flere etager på tegnebrættet.

I Aalborg skal politikerne i By- og Landskabsudvalget den 3. november tage stilling til en startredegørelse, der skal danne grundlaget for en ny lokalplan. Den skal bane vejen for en markant udvidelse af Radisson Blu Limfjord Hotel.

Således vil det 10.000 kvadratmeter store hotel midt i Aalborg udvide med yderligere 5.000 kvadratmeter.

Hotel Radisson blev opført i 1979 ved en ombygning af et tidligere kontorhus. Hotellet har 188 værelser og er opført i en T-formet struktur med to værelsesfløje i op til seks etager.

Samlet set forventes det, at udvidelsen vil tilføre hotellet 31 nye værelser, så hotellet når op på i alt 221 hotelværelser.

“Udvidelsen består hovedsagelig af ny bebyggelse ovenpå det eksisterende hotel. Udvidelsen fordeler sig på flere delvolumener og med forskellige funktioner”, fremgår det af startredegørelsen.

Radisson Blu i Aalborg vil udvide med flere værelser. Skitse fra startredegørelsen.
Radisson Blu i Aalborg vil udvide med flere værelser. Skitse fra startredegørelsen. 

Af et notat fra kommunen fremgår det dog, at det er usikkert, om projektet får lov til at blive gennemført i den ønskede form.

“Projektforslagets omfang er ikke i overensstemmelse med det gældende plangrundlag og dets udformning og arkitektur bryder med Middelalderbyens skala og karakter, derfor anbefaler forvaltningen en anden skala og karakter, der i højere grad tilpasser sig den centrale midtby”, lyder det i notatet.

“I den kommende lokalplanproces skal der arbejdes videre med hvordan en udvidelse kan tilpasses den eksisterende bygning og det omkringliggende bymiljø i formsprog, materialer og helhedsindtryk. Det anbefales, at der er særlig opmærksomhed på facader i gadeniveau mod Ved Stranden og Strandvejen samt at der arbejdes med plads til det grønne”, lyder det videre.

Endeligt anbefaler By og Land, at skyggepåvirkninger af nærområdet herunder de offentlige områder på havnefronten og Toldbods Plads skal belyses.