Raundahl & Moesby vil bygge 116 boliger i Helsinge

Raundahl & Moesby står bag et projekt med 116 boliger på Vestergade i Helsinge, hvor der i dag ligger bygninger og siloer fra Nordsjællands Andels Grovvareforening.

Raundahl & Moesby har indgået en betinget købsaftale med Nordsjællands Andels Grovvareforening om et 8.950 kvadratmeter stort areal ved Vestergade i Helsinge. Her vil den østjyske udvikler erstatte de eksisterende siloer med 116 boliger på mellem 65 og 90 kvadratmeter.

Planudvalget i Gribskov Kommune skal den 31. maj tage stilling til, om der skal igangsættes en lokalplanproces med henblik på, at projektet kan realiseres.

“Mod Vestergade placeres en bebyggelse med klassisk saddeltag i stil med de overfor liggende og villabyen vest for grunden. Spring i facaden bryder husene op, inddeler og definerer husene som mindre, sammensatte huse”, fremgår det af dagsordenen.

Raundahl & Moesby vil bygge 116 boliger på Vestergade i Helsinge. Visualisering fra oplæg til lokalplan.
Raundahl & Moesby vil bygge 116 boliger på Vestergade i Helsinge. Visualisering fra oplæg til lokalplan.

“Bag husene mod vejen etableres en grøn have. I denne grønne lomme mellem Vestergade og villabyen mod nord placeres tre huse med hver fire boliger per etage. Disse orienteres, så der skabes gode, grønne opholdsrum mellem dem, og så alle boliger får gode dagslysforhold.

En passage åbner bebyggelsen og inviterer inden for i haven bag Vestergade. I forlængelse af passagen etableres en plads i havesidens midte. Her er plads til leg, ophold, større træer samt regnvandshåndtering – eventuelt som et element i indretningen”, fremgår det videre af dagsordenen.

Projektet omfatter samlet 8.950 kvadratmeter boliger i bebyggelse i fire-fem etager. Bebyggelsesprocenten for området som helhed lander dermed på 100 procent.