Regionsrådsformand for Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj. Foto: PR.
Regionsrådsformand for Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj. Foto: PR.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

For to uger siden indgik Danske Regioner og staten en aftale om regionernes økonomi for 2024. Region Hovedstadens budget øges med 421 millioner kroner. Ifølge en pressemeddelelse fra regionen dækker pengene lige akkurat stigende udgifter til medicin og nye behandlinger samt et stigende antal patienter. Men der må prioriteres andre steder.

– Økonomiaftalen efterlader os med en meget svær opgave. Jeg er glad for, at vi har fået ekstra penge blandt andet til kræft og til at dække de stigende udgifter til for eksempel medicin, men budgettet er stadig hårdt presset. Det ser ud til, at vi kan undgå at pålægge hospitalerne besparelser, og det er selvfølgelig positivt – men hospitalerne oplever også, at deres udgifter stiger. Derfor bliver det svært at undgå interne omprioriteringer ude på hospitalerne, som på de ramte afdelinger vil opleves som en besparelse, udtaler regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) fra Region Hovedstaden.

Ifølge Region Hovedstaden er der begrænsede midler til byggeri og anlæg i økonomiaftalen.

Økonomiaftalen for 2024 medfører et samlet anlægsloft i 2024 for Region Hovedstaden på 1,05 milliarder kroner. Pengene dækker kun regionens udgifter til at færdiggøre de store hospitalsbyggerier.  Det bliver ifølge regionen nødvendigt fortsat at udskyde den nødvendige renovering af de gamle hospitalsbygninger, ligesom der bremses op for nye anlægsprojekter.

Til gengæld får regionen ekstraordinært 1,2 milliarder kroner til anlæg i 2025. Dermed forventes det, at regionen i 2025 kan genoptage renoveringsplanen. Der er desuden afsat en reserve til nødvendige renoveringer i 2024.

Politikerne forventes at behandle sagen om økonomiaftalens konsekvenser for regionens budget på mødet i forretningsudvalget 13. juni.