Rema 1000 og Nybolig på vej til Hals

Ny lokalplan skal bane vejen for, at Rema 1000 og Nybolig kan åbner butikker ved Midtergade i Hals. Investor med lokale rødder og bopæl i København står bag.

Lund Dal Invest ved Henrik Lund Dal står bag projektet, der skal bane vejen for, at Rema 1000 og Nybolig kan åbne ved Midtergade i Hals. Foto: Aalborg Kommune.
Lund Dal Invest ved Henrik Lund Dal står bag projektet, der skal bane vejen for, at Rema 1000 og Nybolig kan åbne ved Midtergade i Hals. Foto: Aalborg Kommune.

By- og Landskabsudvalget i Aalborg skal den 5. januar 2023 beslutte, om et lokalplanforslag for et 3.600 kvadratmeter stort areal ved Midtergade og Aalborgvej i Hals skal sendes i otte ugers offentlig høring. Lokalplanen skal bane vejen for, at butiks- og handelsmiljøet langs den nordlige del af Midtergade kan udvikles yderligere.

Formålet med planlægningen er at muliggøre en dagligvarebutik og en ny ejendomsmægler-butik ved Midtergade, fremgår det af dokumenter fra kommunen.

Illustrationer i lokalplanforslaget afslører, at der er tale om en Rema 1000-butik samt en butik fra ejendomsmæglerkæden Nybolig.

Ejendommene i området ejes af Lund Dal Invest ved Henrik Lund Dal. Ifølge selskabets hjemmeside råder det i forvejen og 125 lejemål i Hals by, og Henrik Lund Dal, der er bosat i København, kunne allerede i maj 2021 over for Nordjyske afsløre, hvorfor han investerer i byen.

Lund Dal Invest ved Henrik Lund Dal står bag projektet, der skal bane vejen for, at Rema 1000 og Nybolig kan åbne ved Midtergade i Hals. Illustration fra lokalplanforslaget.
Lund Dal Invest ved Henrik Lund Dal står bag projektet, der skal bane vejen for, at Rema 1000 og Nybolig kan åbne ved Midtergade i Hals. Illustration fra lokalplanforslaget.

– Jeg er barnefødt i Hals men flyttede fra byen helt tilbage i 1974. Som barnefødt i Hals, så er det vigtigt for mig, at der sker en positiv kontrolleret vækst i byen og sikre, at byen fortsat er et attraktivt sted at bo, fortalte Henrik Lund Dal dengang til Nordjyske.

Af lokalplanen for det nye butiksområde fremgår det, at den nye bebyggelse i udtryk og skala skal “afstemmes den eksisterende karakter i Hals, og at området får en grøn karakter mod Midtergade, og at der sikres grønt opholdsareal.”

Realisering af lokalplanen forudsætter, at al eksisterende bebyggelse og beplantning fjernes.

Lund Dal Invest ved Henrik Lund Dal står bag projektet, der skal bane vejen for, at Rema 1000 og Nybolig kan åbne ved Midtergade i Hals. Illustration fra lokalplanforslaget.
Lund Dal Invest ved Henrik Lund Dal står bag projektet, der skal bane vejen for, at Rema 1000 og Nybolig kan åbne ved Midtergade i Hals. Illustration fra lokalplanforslaget.

Der ligger tre bevaringsværdige bygninger i området, hvor to er vurderet til en middel bevaringsværdi, mens en enkelt bygning er vurderet til en høj bevaringsværdi.

Bygningerne er dog også vurderet til at være i dårlig stand, og i lokalplanforslaget lægges der derfor op til, at de kan erstattes af ny bebyggelse, “der understøtter områdets karakter og bymiljø”.

“For at skrive sig ind i områdets bygningsmasse skal det fremtidige byggeri fremstå med flere saddeltag med gavlmotiv mod Aalborgvej. Facaden skal ligeledes afspejle de fremherskende materialer og farver i nærområdet med reference til købstaden”, lyder det i lokalplanforslaget.

“Facader skal brydes op og varieres ved brug af murede frem- og tilbagerykninger, vinduespartier, partier med træ og levende beplantning. Dette for at undgå lange monotome facader, der ikke passer ind i området og det eksisterende handelsgademiljø”, lyder det videre.

Det samlede bruttoetageareal til butikker inden for lokalplanområdet er fastsat til maksimalt 1.400 kvadratmeter. Byggeriet må kun opføres i én etage.