Skole i Aalborg skal omdannes til 82 rækkehuse

Aalborg Kommune er på vej med en lokalplan, der skal give mulighed for at erstatte Løvvangskolen i Nørresundby med 82 nye rækkehuse.

By- og Landskabsudvalget i Aalborg skal den 5. januar 2023 beslutte, om et nyt lokalplanforslag for Løvvangskolen i Nørresundby skal sendes i offentlig høring. Den skal give mulighed for, at der kan bygges 82 rækkehuse, som erstatning for skolen, der i 2016 blev dømt til nedlukning.

Lokalplanområdet omfatter et areal på 31.700 kvadratmeter, og udviklingen af området tager udgangspunkt i projektet “Løvvangen Inbetween”.

Området omfatter den 15.000 kvadratmeter store Løvvangskolen i to etager fra 1969 samt de tilhørende rekreative arealer syd for skolens bygninger. De eksisterende bygninger skal rives ned for at gøre plads til de kommende rækkehuse.

“Hensigten er at en udvikling af skolens areal skal være et bindeled mellem de omkringliggende boligområder. Rekreative stier skal trække eksisterende beboere gennem området”, lyder det i lokalplanforslaget.

De kommende rækkehuse kan opføres i op til to etager, og de vil fordele sig på tre boliggrupper med mellem 26 og 28 boliger i hver.

Boligerne får hver især private haver, mens der midt i området og i den sydlige del af området placeres ubebyggede grønne opholdsarealer, som er fælles for hele bebyggelsen. Desuden etableres der mindst halvanden parkeringsplads per bolig.