Stort areal i logistikområde i Aalborg skal udvikles

Politikerne i Aalborg har endeligt vedtaget en "moderniseret" lokalplan for et 61 hektar stort erhvervsområde ved Flødal Allé i Svenstrup.

Med en ny lokalplan vil Aalborg Kommune bane vejen for udvikling af et 61 hektar stort areal ved Flødal Allé i Svenstrup. Området betegnes i kommuneplanen som ”logistisk perle” på grund af placeringen ved indfaldsvejen Hobrovej og City Syd samt denne nemme adgang til motorvejen.

– Dette er jo en justering af en eksisterende lokalplan, hvor vi lige prøver at modernisere den lidt, så den passer til det erhvervsbyggeri, som man ønsker at lave i dag, sagde by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) på byrådsmødet den 16. januar, hvor politikerne besluttede at godkende lokalplanen endeligt.

Han påpegede, at området har ligget stille hen i en del år, men der er ved at ske ændringer.

– Jeg kan huske, at for år tilbage var meget af det derude til leje eller til salg. Så skal jeg så love for, at der lige pludselig er kommet efterspørgsel på erhvervsarealer, sagde Jan Nymark Thaysen.

I lokalplanen lægges der op til, at der kan bygges i op til 11 meters højde og tre etager og med en bebyggelsesprocent på 60 for den enkelte grund.

“For at undgå unødig byspredning er det et mål, at området kan udnyttes til erhvervsformål på en forholdsvis intensiv måde”, lyder det i et notat fra kommunen.

Det påpeges i lokalplanen, at der vil blive stillet visse krav til bebyggelsen i området.

“Bebyggelsen i området skal afspejle nutidens arkitektur, og udformes med en høj arkitektonisk standard. Det er den enkelte bebyggelse, der skal være med til at skabe et attraktivt byområde”, lyder det i lokalplanen.

Det betyder blandt andet også, at facader mod Flødal Allé og Buen ikke må fremstå som “lukkede bygningskroppe”. Her skal mindst 50 procent af facadens areal “udgøres af vinduer, indgangspartier eller andre arkitektoniske detaljer, der bryder fladen”.