Stort boligprojekt i Roskilde på tegnebrættet

I en årrække har ejendommen på Københavnsvej 26 i Roskilde stået tom. Men nu skal der bygges boliger i ejendommen, som fik ny ejer i 2021.

I oktober 2021 købte TAG Ejendomme Københavnsvej 26 i Roskilde af K/S Københavnsvej 26 for 44,5 millioner kroner. Ejendommen har stået tom siden Elgiganten forlod bygningen for at flytte til Trekroner.

Fremtiden for ejendommen kan meget vel byde på både boliger og en smule erhverv. Mere præcist skal der efter planen bygges 68 lejligheder og 450 kvadratmeter erhverv i en åben karréstruktur, som Cebra Architecture har sat stregerne til.

Projektet kræver både en ny lokalplan og et kommuneplantillæg, og sagen er derfor på dagsordenen på det næste møde i Plan- og Teknikudvalget i Roskilde Kommune.

“Det er forvaltningens vurdering, at grunden har solidt potentiale for relativt tæt boligbebyggelse”, lyder det i dagsordenen.

Forvaltningen vurderer, at skitseprojektet har “mange kvaliteter i form af arkitektonisk greb, bebyggelsens disponering og nedtrapning af højde fra Københavnsvej mod naboer og valg af materialer”.

“Forvaltningen vurderer derfor, at byudviklingsprojektet vil bidrage til at fortætte og forstærke Københavnsvej og styrke ankomsten til Roskilde”, lyder det i dagsordenen.

Forvaltningen gør dog også opmærksom på, at højden på byggeriet mod Københavnsvej på det højeste punkt er seks etager og dermed overskrider de fire etager, som helhedsplanen og kommuneplanrammen for grunden fastligger.

Desuden kommer højden på byggeriet på udvalgte steder kommer meget tæt på naboerne, lyder det fra forvaltningen, som også påpeger, at “der skal sikres tilstrækkelige friarealer med kvalitet og fri for støjgener”.

Endeligt opfordrer forvaltningen til, at der i lokalplanen stilles krav om, at 25 procent af de kommende boliger skal være almene boliger. Og 10 procent af de almene boliger skal opføres som “gode billige boliger”. Det svarer til, at der skal bygges 1.300 kvadratmeter almene boliger, hvilket forvaltningen forventer vil koste 37 millioner kroner.

I skitseprojektet lægges der op til, at der skal etableres 27 lejligheder med to værelser, 20 med tre værelser og 21 med fire værelser.

Boligerne fordeler sig i alt på godt 5.500 kvadratmeter, og gennemsnitligt bliver de enkelte lejligheder således knap 81 kvadratmeter store.

Som en del af projektet vil der desuden blive etableret 64 parkeringspladser til biler, 272 pladser til cykler og tre tagterrasser på 220 kvadratmeter.

“De tre tagterrasser introduceres i de højeste bygningskroppe, med god afskærmning mod lyd og vind, og med rig mulighed for sol og ophold. Der er adgang til terrasserne fra de fælles opgange”, fremgår det af skitseprojektet.

Her lægges der op til, at hele herligheden skal certificeres til DGNB Guld.