Sygehus Nord kan rumme hotel og 500-600 boliger

Udviklingen af Sygehus Nord og Gåsepigen i Aalborg rykker snart et lille skridt nærmere. Der vil blive bygget 500-600 boliger og måske et hotel.

Region Nordjylland forventer at fraflytte sygehus Nord i 2026-2027, og i begyndelsen af 2021 blev bygningerne solgt til Norud. I maj 2022 blev rådgiverhold bestående af SLA, Transform, Bertelsen & Scheving, Friis & Moltke og Sweco udpeget til at stå for udviklingen af sygehusbygningerne.

Ifølge Nordjyske skal by- og landskabsudvalget torsdag den 9. marts behandle et kommuneplantillæg, en udviklings- og helhedsplan for Sygehus Nord og Gåsepigen. Der lægges op til, at er der kan bygges 500-600 boliger.

– Det her passer til, hvad der er muligt indenfor rammen. Det er ikke nogen eksakt udregning, det er nok lidt erfaringstal i forhold til, hvad det er for nogle boligstørrelser, som vi normalt har i det her område, og så har man ganget op med boligkvadratmeter, siger by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) til Nordjyske.

Aalborg Kommune har hen over efteråret og vinteren samarbejdet med rådgiverteamet SLA og Transform om udarbejdelsen af den udviklings- og helhedsplan, der danner grundlag for kommuneplantillægget.

I udviklingsplanen lægges der op til, at de fleste af de eksisterende bygninger bevares. Sammenbygninger, påbygninger og servicebygninger bliver dog revet ned.

Kvarteret får en lav og tæt bebyggelse. Bebyggelsen omkring Reberbansgade og kommunehospitalet skal generelt holdes i tre-fire etager, mens bebyggelsen omkring Ladegårdsgade og Stengade kan være op til fire-syv etager. Omkring 70 procent af etagearealet i bebyggelsen vil være boliger, mens der også bliver mulighed for etablering af eksempelvis et hotel.

Bilparkeringen rykkes ind i parkeringshuse og ned i parkeringskældre, så bilerne ikke optager pladsen i byrummene. Ud mod banen kan der således bygges et nyt parkeringshus i seks etager med plads til 300 biler. Parkeringshuset skal udføres med en facadebeplantning på hovedparten af facaderne. Dermed bliver der også plads til at etablere en 5.000 kvadratmeter stor park.

Ifølge udviklingsplanen blokerer sygehusbygningerne i dag for adgangen fra Reberbansgade og ind i området. I fremtiden skal der derfor skabes en port i højhuset, så man kan bevæge sig fra Reberbanstorvet ud i Folkeparken og videre mod Ladegårdsgade eller Vesterport. Porten knyttes også tæt sammen med en ny Saxogadepassage, så der skabes en nem forbindelse til Katedralskolen, Handelsgymnasiet og Klostermarken

Projektet omfatter desuden en ny bro henover jernbanen ved Gåsepigen, så der skabes en ny rute for gående og cyklister mellem midtbyen og Hasseris, Almen Kirkegården og videre til Kunsten og Mølleparken.

Inden omdannelsen af sygehuset kan sættes i gang skal Region Nordjylland naturligvis forlade hospitalsbygningerne, men der skal også udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner for de forskellige delområder.

En lokalplan for Saxogadetunnellen inklusive parkeringshus på Sygehus Nord forventes færdig i andet halvår 2023, mens der vil være en lokalplan for cykel-gangbroen klar i foråret 2024. Lokalplanerne for henholdsvis Sygehus Nord og Gåsepigen ventes begge færdige i 2024-2025.

Sygehus Nord omfatter samlet næsten 40.000 etagemeter og flere tusind kvadratmetre kældre. Det er ambitionen, at både det samlede kvarter og alle bygninger bliver DGNB-certificerede.

Se flere visualiseringer af projektet her.