Tålmodig bygherre trukket rundt i manegen: Nu lysner det for boligprojekt i Aarhus

En politiker betegner projektet som "skizofrent i sit udtryk", men mener samtidig, at bygherre er blevet trukket rundt i manegen og behandlet uanstændigt.

Politikerne i byrådet i Aarhus skulle den 24. april tage stilling til et projekt med i alt 1.270 kvadratmeter boliger og en godt 900 kvadratmeter stor dagligvarebutik.

Det er Tang+Krogh Ejendomme, som i samarbejde med Dreyer Arkitekter har ansøgt Aarhus Kommune om mulighed for bolig- og butiksprojektet på Klostergade 72-76.

Nybyggeriet skal efter planen opføres i fem etager, hvor der etableres boliger på de fire øverste etager. I stueetagen vil Salling Group indrette en Netto-butik som erstatning for en Aldi-butik, der tidligere lå i Grønnegade.

Indstillingen fra magistraten lød, at politikerne i byrådet skulle bemyndige Teknik og Miljø til at godkende projektet.

Læs også: Fitnesscenter i Aarhus skal erstattes af rækkehuse

Tang+Krogh Ejendomme står bag nybyggeri med boliger og en Netto-butik på Klostergade i Aarhus. Visualisering: Dreyer Arkitekter.
Visualisering: Dreyer Arkitekter.

Den indstilling kunne medlem af Teknisk Udvalg samt arkitekt og ejendomsudvikler Metin Lindved Aydin (RV) ikke bakke op om.

I en bemærkning betegner han det kommende nybyggeri som “skizofrent i sit udtryk” med henvisning til, at bygningens facader ud mod henholdsvis gaden og gården bliver vidt forskellige.

– Jeg synes simpelthen, at dette er skørt. At en bygning foregiver at være et historisk hus til gadesiden – uden at være det – og et moderne hus til gårdsiden, sagde han på byrådsmødet og betegnede arkitekturen som kunstig, ligesom han påpegede, at det ikke er i overensstemmelse med kommunens politik for bykvalitet og arkitektur.

Samtidig sendte han også en bredside i retning af den langtrukne sagsproces. I den kritik lå der også et skulderklap til bygherren.

– Noget helt andet er, at det forekommer mig uanstændigt at trække en tålmodig bygherre rundt i manegen så længe på den måde, som det er sket her. Først den ene vej under ét politisk lederskab, og siden den anden vej under et andet. Det er simpelthen ikke rimeligt, sagde han.

Læs også: Her skal der bygges nye boliger i Aarhus i de kommende år

Tang+Krogh Ejendomme står bag nybyggeri med boliger og en Netto-butik på Klostergade i Aarhus. Visualisering: Dreyer Arkitekter.
Visualisering: Dreyer Arkitekter.

Den kritiske holdning til projektets arkitektur stod han noget alene med, men rådmand for Teknik og Miljø, Nikolaj Bang (K), erklærede sig enig i kritikken af sagsbehandlingen.

– Det har været en alt for lang proces, og det har været nogle ekstremt tålmodige bygherrer, vi har haft med at gøre her, sagde rådmanden.

– Så stopper enigheden også. Og det er måske der, hvor den konservative rådmand bliver uenig med den radikale arkitekt; det er på, hvordan skal noget passe ind? Jeg har set de forskellige udkast til, hvordan dette byggeri kunne se ud. Det har været projekter, som har fulgt det daværende byråds holdninger loyalt. Problemet er jo, at det har ændret sig undervejs, og det er noget af det, der har gjort processen lang, sagde Nikolaj Bang.

I forbindelse med projektet har der desuden været gennemført en partshøring, der har medført indsigelser, som primært handler om den kommende bebyggelses omfang, trafik- og parkeringsforhold samt skygge- og indbliksgener.

Tang+Krogh Ejendomme står bag nybyggeri med boliger og en Netto-butik på Klostergade i Aarhus. Visualisering: Dreyer Arkitekter.
Visualisering: Dreyer Arkitekter.

Projektet er ifølge kommunens forvaltning i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser om anvendelse og etageantal, men det fraviger på bebyggelsesprocenten, bebyggelsesstrukturen og butiksarealet.

Ikke desto mindre lyder vurderingen fra Teknik og Miljø, at “projektet er tilpasset, giver tilfredsstillende opholdsarealer, og at skygge- og indbliksgener ikke ligger udover det forventelige”.

Sagen endte da også med, at byrådet tiltrådte magistratens indstilling om at godkende projektet. Dog kunne politikerne fra Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Danmarksdemokraterne samt løsgænger Thure Hastrup ikke tiltræde indstillingen.

Bag Tang+Krogh Ejendomme står advokat Aage Tang-Andersen og ingeniør Jesper Vedsø Krogh.