A. Enggaard vil erstatte de gamle bygninger på Limfjordsværftet i Vestbyen med boliger og erhverv. Foto: Aalborg Kommune.
A. Enggaard vil erstatte de gamle bygninger på Limfjordsværftet i Vestbyen med boliger og erhverv. Foto: Aalborg Kommune.

Limfjordsværftet i Vestbyen i Aalborg indgår som en del af Byudviklingsplanen for Vestbyen, som er under udarbejdelse.

Det 23.000 kvadratmeter store område ved Limfjorden ligger omkring Bådebyggervej og mellem mellem Vestre Bådehavn og Skudehavnen.

Ifølge Nordjyske ejes området af A. Enggaard. Og entreprenør- og byudviklingsvirksomheden er begyndt at overveje fremtiden for arealet.

– Vi vil gerne udvikle en maritim bydel, der passer ind i Vestbyen med den højde og drøjde, som man nu bygger med, hverken mere eller mindre, siger projektudviklingschef Anton Hessellund fra A. Enggaard til Nordjyske.

Sagen er på dagsordenen i By- og Landskabsudvalget i dag. Her skal politikerne blandt andet tage stilling til, om der skal udarbejdes forslag til nye kommunerammer som del af Byudviklingsplanen for Vestbyen.

Af et notat fra kommunen fremgår det, at A. Enggaard ønsker, at området bebygges tættere end det fremstår i dag med to-fire etager og en maksimal bebyggelsesprocent på mellem 100 og 120. Der skal primært bygges boliger, men også en mindre del erhverv i form af blandt andet restauranter og caféer samt maritime funktioner.

A. Enggaard ønsker desuden at købe kommunale arealer på 1.500 kvadratmeter, ligesom virksomheden har et ønske om opfyldning på omkring 25 meter ind i havnebassinet ved Skudehavnen. Kommunen påpeger dog, at det som udgangspunkt er Kystdirektoratet, som er myndighed for dette.

Af notatet fremgår det videre, at A. Enggaard vil “afholde en arkitektkonkurrence om udviklingen for at blive klogere på dilemmaer og potentialer samt for at have en åben og inddragende proces”.

Limfjordsværftet blev ifølge Aalborg Kommune grundlagt i 1947 i lejede lokaler. I 1948 flyttede værftet til området ved Skudehavnen. Værftet specialiserede sig i arbejdsfartøjer såsom sandsugere og lignende, men fungerede fra 1984 til lukningen i 2003 som et reparationsværft.

Området rummer i dag flere større værkstedshaller, kontor- og administrationsbebyggelse samt mindre lagerbygninger og skure, skriver kommunen.