Vinder af arkitektkonkurrence om ny bydel i Valby er fundet

Holscher Nordberg, Adept, Lytt, Artelia og Realise Danmark vinder konkurrence om ny bydel med boliger, butikker og kontorer ved Ny Ellebjerg Station i Valby.

Hovedstaden får et nyt trafikknudepunkt, når metrolinjen til Ny Ellebjerg Station åbner i 2024 På stationen, der snart skifter navn til København Syd, bliver der adgang til Metroen, tre S-togslinjer, regional- og fjerntog samt på sigt internationale tog.

Stationen forventes i fremtiden at få mere end 30.000 daglige passagerer, hvilket vil gøre den til en af landets mest benyttede stationer. Det skriver Metroselskabet i en pressemeddelelse.

Området omkring stationen skal også udvikles, og nu er arkitektkonkurrencen for området nord for stationen afsluttet.

Et enigt vurderingsudvalg med deltagelse fra blandt andet Metroselskabet, Københavns Kommune og Transportministeriet har afgjort, at det bliver et hold bestående af Holscher Nordberg og Adept med Lytt, Artelia og Realise Danmark, der skal være med til at tegne de nye streger for området.

De har udarbejdet et forslag til en helhedsplan for området, der skal udvikles til en helt ny bydel med kontorer, boliger og butikker. Helhedsplanen lægger op til mellem 33.000 og 40.000 kvadratmeter byggeri.

– Det vindende team har udarbejdet et spændende forslag med mange gode idéer til, hvordan vi kan skabe det bedst mulige bymiljø med byliv og tryghed omkring stationen i positiv sammenhæng med naboområderne. Der er en gennemtænkt strategi for byrummet, stor fleksibilitet og mange detaljer som for eksempel en gennemgående og oplevelsesrig cykelsti, der bidrager til Københavns målsætning om at være verdens bedste cykelby, udtaler Nina Kampmann, chef for Development and Innovation hos Metroselskabet, på vegne af vurderingsudvalget.

LÆS OGSÅ: PENSIONSKASSE FÅR GODKENDT MILLARDPROJEKT I VALBY

Den foreslåede helhedsplan omfatter blandt andet et højhus på mellem 82 og 87 meter og med mellem 25 og 27 etager. Illustration: Holscher Nordberg og Adept.
Den foreslåede helhedsplan omfatter blandt andet et højhus på mellem 82 og 87 meter og med mellem 25 og 27 etager. Illustration: Holscher Nordberg og Adept.

Arealet, som helhedsplanforslaget dækker, ligger på nordsiden af jernbanen og støder op til området omkring Sukkertoppen og Carl Jacobsens Vej.

I helhedsplanen lægges der blandt andet op til, at der skal bygges et højhus med mellem 25 og 27 etager.

Højhuset er delt op, så der er boliger med udsigt i toppen og både bolig og erhverv i den nedre del, fremgår det af helhedsplanen.

Jernbanen får igen central betydning for Valby

Historisk var jernbanen vigtig for udviklingen af Valby som industriområde, og med den kommende bydel får jernbanen igen en central betydning for området, lyder det fra Metroselskabet.

Det vindende forslag lægger nemlig op til, at bygninger og byrum opføres i samspil med historien og områdets industrielle præg. Dermed passer projektet ifølge Metroselskabet godt ind i den udvikling, som har præget Valby i de senere år, hvor erhvervs- og boligområder er udviklet på tidligere industrigrunde.

Udviklingen af den nye bydel er dog ikke uden udfordringer. Den underjordiske metrostation sætter nogle tekniske begrænsninger for, hvordan der kan bygges oven på, og samtidig skal der tages hensyn til de mange mennesker, der nemt og hurtigt skal kunne komme til og fra området med forskellige transportmidler, herunder især cykler, lyder det fra Metroselskabet.

LÆS OGSÅ: PLAN FOR OMDANNELSE AF BYGNINGER I VALBY ER VEDTAGET

– At samle mange arbejdspladser og boliger så tæt på en stor station bidrager til byens grønne omstilling, fordi det giver rigtig mange mennesker mulighed for at kunne benytte sig af offentlig transport i hverdagen i stedet for bil. Med detailbutikker og nærheden til både centrum og Valbyparken vil det blive et endnu mere attraktivt område at bo i, siger Nina Kampmann.

Det er en udvikling, som også vinderteamet lægger vægt på:

– Det vindende forslag indskriver sig i den udvikling, som har præget Valby i de senere år, hvor erhvervs- og boligområder er udviklet på tidligere industrigrunde. Med den fremtidige bydel får jernbanen igen en bærende betydning med udgangspunkt i, at bygninger og byrum formgives i dialog med historien og områdets industrielle aftryk. Resultatet er en stærk hybrid mellem det moderne trafikknudepunkt og et lokalt forankret bymiljø, hvor gående og cyklister er i centrum, siger Mikkel Nordberg, arkitekt og partner i Holscher Nordberg Architecture and Planning.

Borgere inddrages i den kommende udvikling

Nu hvor vinderteamet er fundet, begynder arbejdet med at tilpasse vinderforslaget til en endelig helhedsplan for området.

Det indebærer blandt andet inddragelse af borgerne i nærområdet og Valby samt igangsættelse af en proces for en ny lokalplan. I løbet af denne proces vil projektet blive viderebearbejdet og præciseret, inden en endelig lokalplan godkendes i Københavns Kommune.

Borgerinddragelsesfasen forventes at begynde i slutningen af 2023, mens planprocessen for en ny lokalplan forventes at blive igangsat i 2024.

Om arkitektkonkurrencen

Vindende team: Holscher Nordberg og Adept med Lytt, Artelia og Realise Danmark

Øvrige teams: C.F. Møller Architects med 1:1 Landskab, arki_lab, Atkins og Colliers.
Cobe med Arup, Urban Creators, 103, Absalon & Co, Metropolitan Metaculture og
Urgent.Agency

Bedømmelsesudvalg: Carsten Riis, administrerende direktør i Metroselskabet (formand), Nina Kampmann, chef for Development and Innovation i Metroselskabet, Ulrik Wendelboe, chef for Procurement og Contract Management i Metroselskabet, Camilla van Deurs, Stadsarkitekt i Københavns Kommune, Mads Monrad Hansen, Planchef i Københavns Kommune, Merete Rønmos Houmann, Kontorchef for Kollektiv Trafikkontoret i Transportministeriet, Lars Jensen, arkitekt og teamleder hos SLETH (fagdommer), Lau Melchiorsen selvstændig konsulent og tidligere partner i Colliers (fagdommer)

Ordregiver: Metroselskabet.

Metroselskabets ejerkreds bestående af Transportministeriet, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune indgik i 2016 en aftale om, at Metroselskabet via byudvikling af området skal medfinansiere merudgiften til nedgravningen af metrostationen på Ny Ellebjerg (København Syd).

Nedgravningen gør det muligt senere at videreføre metroen til Frederiksberg og/eller Hvidovre.

Konkurrencerådgivere: Emcon og Grandville

Kilde: Metroselskabet.