Pensionskasse får godkendt milliardprojekt i Valby

Hotel- og Restaurantskolen og PensionDanmark står sammen med Juul Frost Arkitekter bag storstilet plan om et gastronomisk campus i Valby.

Et eksempel på en bebyggelsesplan i overensstemmelse med lokalplanen. Illustration: Juul Frost Arkitekter.
Et eksempel på en bebyggelsesplan i overensstemmelse med lokalplanen.
Illustration: Juul Frost Arkitekter.

I slutningen af 2021 præsenterede Hotel- og Restaurantskolen og PensionDanmark i samarbejde med Juul Frost Arkitekter en fælles vision om at etablere et helt nyt gastronomisk kvarter i Valby.

Det blev meldt ud, at der var tale om en investering på omkring 1 milliard kroner, og forventningen var, at byggeriet kunne stå klar i løbet af fire-fem år. Nu er plangrundlaget for det storstilede projekt på plads.

Lokalplanen blev endeligt vedtaget af politikerne i borgerrepræsentationen i sidste uge.

– Det er faktisk et rigtigt fint projekt, der ligger her, som vi støtter fra Konservatives side. Det er supergodt, at vi kan fastholde studiepladser i København, og at vi rent faktisk kan sørge for nogle ordentlige faciliteter for de unge mennesker, der skal gå derude, sagde medlem af borgerrepræsentationen for De Konservative, Morten Melchiors.

LÆS OGSÅ: PLAN FOR OMDANNELSE AF FLSCHMIDTS BYGNINGER I VALBY VEDTAGET

Han påpegede dog også, at De Konservative gerne havde set, at man havde fastsat parkeringsnormen for biler til 1 per 100 kvadratmeter familiebolig, så parkering kan holdes på egen grund. Desuden ønskede De Konservative, at et kommunalt krav om andelen af almene boliger blev sat ned til 20 procent.

Hotel- og Restaurantskolen og PensionDanmark vil sammen skabe et gastronomisk campus i Valby. Visualisering: Juul Frost Arkitekter.
Hotel- og Restaurantskolen og PensionDanmark vil sammen skabe et gastronomisk campus i Valby. Visualisering: Juul Frost Arkitekter.

I alt giver lokalplanen mulighed for, at der kan bygges 430 boliger, hvoraf cirka 300 bliver ungdomsboliger. Københavns Kommune stiller krav om, at 25 procent af de nye boliger skal være almene boliger. Det svarer til cirka 5.400 kvadratmeter nye almene boliger.

Målet for den 18.100 kvadratmeter store grund er at skabe et gastronomisk campus- og byområde, “som kan blive byens nye omdrejningspunkt for dem, der vil gå madens og værtskabets vej”, som det fremgår af lokalplanen. Byggeriet vil blive udviklet med ambition om som minimum at opnå DGNB Guld.

Projektet omfatter byggeri af en ny hotel- og restaurantskole i træ, ligesom de eksisterende, bevaringsværdige bygninger mod Vigerslev Allé og Kjeldsgårdsvej skal omdannes til boliger. Omtrent halvdelen af de nye boliger i området indrettes i eksisterende bebyggelse.

LÆS OGSÅ: PRISEN PÅ RENOVERING AF ALMENE BOLIGER I VALBY STIGER MED 190 MILLIONER

Derudover skal der bygges et campusområde med boliger og serviceerhverv i både eksisterende og nye bygninger.

Den nye hotel- og restaurantskole opføres på den østlige del af grunden i fire og fem etager, mens boligerne på den vestlige del af grunden opføres i fire til otte etager. Langs Vigerslev Allé og Kjeldsgårdsvej ligger de bevaringsværdige bygninger, som omdannes til ungdoms- og familieboliger med mulighed for mindre butikker i en høj kælderetage langs Kjeldsgårdsvej.

Eksempel på almene- og ungdomsboliger i gårdrummet. Visualisering: Juul Frost Arkitekter.
Eksempel på almene- og ungdomsboliger i gårdrummet. Visualisering: Juul Frost Arkitekter.

Mod Vigerslev Allé bevares en bygning i syv etager. Her skal en ny støjisoleret facade sørge for, at der kan indrettes boliger fra første sal og op.

Langs Kjeldsgårdsvej tilføjes én ekstra boligetage i form af en tilbygning på den eksisterende bygning. Den påbyggede etage vil være tilbagetrukket, ligesom den nuværende øverste etage er i dag.

Med facade vendt mod baneterrænet og et grønt beplantningsbælte langs jernbanen mod nord opføres ny bebyggelse med almene boliger i fire til otte etager. I sammenhæng hermed bugter en ny bebyggelse sig ind i et indre gårdrum. Denne del er i fire til seks etager med serviceerhverv og café i stueetagen ud mod en mindre pladsdannelse. På de øvre etager indrettes ungdomsboliger.

LÆS OGSÅ: COBE BAG STORT, GRØNT BYRUM PÅ AMAGER

Bebyggelsesplanen rummer mulighed for at bygge et etageareal på 38.600 kvadratmeter fordelt på cirka 21.550 kvadratmeter boliger, cirka 1.000 kvadratmeter serviceerhverv og endeligt den kommende erhvervsskole på cirka 16.000 kvadratmeter.

Visualisering, der viser et eksempel på campuspladsen og hotel- og restaurantskolen. Visualisering: Juul Frost Arkitekter.
Visualisering, der viser et eksempel på campuspladsen og hotel- og restaurantskolen. Visualisering: Juul Frost Arkitekter.

Områdets byrum udgøres ifølge lokalplanen af Campusstrøget, der etableres mellem Vigerslev Allé og Lyshøjgårdsvej i aksen fra Valbygårdsvej til Jesuskirken.

Langs Campusstrøget ligger hovedindgangen til den nye erhvervsskole og en campusplads med café og udeservering.

Campusstrøget ender i områdets nordlige kant, hvor der løber en vej, der forbinder Lyshøjgårdsvej med et grønt område øst for skolen. Herudover vil der centralt i området være et stort, grønt fælles gårdrum, der henvender sig til boligerne i området, fremgår det af lokalplanen.