Visionsplan for stationsområdet i Holbæk er vedtaget

Stationsområdet i Holbæk beskrives som "nedslidt" og "utrygt", men med en ny visionsplan i hånden vil kommunen nu udvikle arealerne.

I april 2022 købte Holbæk Kommune PostNords bygning ved stationen for 18 millioner kroner. Dermed blev der så småt sat gang i en proces omkring udviklingen af hele stationsområdet.

Et år senere besluttede politikerne nemlig, at der skulle udarbejdes en plan for området, samt at der skulle nedsættes en politisk arbejdsgruppe, der skulle arbejde med visionen.

Arbejdsgruppen har nu færdiggjort en visions- og realiseringsplan, og midt i januar blev den præsenteret for kommunalbestyrelsen.

Området omfatter et 56.900 kvadratmeter stort areal, der af kommunen blandt andet beskrives som “nedslidt”, “utrygt” og “afskåret fra bymidten”.

Læs også: Mark uden for Holbæk skal lægge grund til cirkulært vartegn

Samtidig ligger det i hjertet af Holbæk, og foruden den tidligere PostNord-bygning ligger blandt andet Holbæk Kommunes administrationscenter i området.

– Dette er startskuddet til et nyt stationsområde i Holbæk by, sagde medlem af kommunalbestyrelsen og arbejdsgruppen bag planen, Derva Tamer (S), da hun tog ordet på kommunalbestyrelsesmødet og slog fast, at hun havde set frem til sagen i nogle år.

– Dette bliver, hvis vi vedtager punktet i dag, et af de vigtigste projekter i denne politiske periode, men også i næste periode, påpegede hun.

Og planen blev vedtaget. Kun de fem kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Venstre stemte imod vedtagelsen. Venstre havde stillet et ændringsforslag om, at der fortsat skal være plads til biler på Jernbanepladsen.

Holbæk Kommune har i samarbejde med Grandville fået udarbejdet en visions- og realiseringsplan for stationsområdet. Illustration fra planen.
Holbæk Kommune har i samarbejde med Grandville fået udarbejdet en visions- og realiseringsplan for stationsområdet. Illustration fra planen.

I visions- og realiseringsplanen lægges der op til, at der skal lukkes for biltrafik på tværs af stationsforpladsen.

– Det er vi lidt bekymrede for i Venstre, sagde medlem af Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Christian Ahlefeldt-Laurvig (V), og påpegede, at processen omkring udarbejdelsen af planen har været god, men at det også er gået noget stærkt.

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget, idet det kun fik opbakning fra Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Læs også: Plan skal sikre Holbækhus ved omdannelse til boliger

Holbæk Kommune har fået udarbejdet visions- og realiseringsplanen i samarbejde med Grandville.

Der lægges i planen op til, at området skal være tættere bebygget end det øvrige Holbæk, og nye bygninger skal udføres “i en arkitektonisk høj kvalitet”. Der skal etableres blandede funktioner i området, og ny bebyggelse skal have “åbne og imødekommende stueetager”.

Arealerne langs jernbanen skal udlægges til kontor- og erhvervsbyggeri, mens mere centralt beliggende arealer i udviklingsområdet kan udnyttes til boliger.

Matriklerne i området ejes fortrinsvis af Holbæk Kommune og Banedanmark, mens DSB ejer en mindre del.