Mark uden for Holbæk skal lægge grund til cirkulært vartegn

På en mark uden for Holbæk skal en ny energiby opføres. Den skal fungere som et cirkulært vartegn for mennesker og natur.

Det sjællandske forsyningsselskab Fors indgik sidste år i en betinget aftale med Holbæk Kommune om en køb af en 130.000 kvadratmeter stor grund ved Omfartsvejen.

På grunden, der ligger omkring seks kilometer fra Holbæk, vil Fors bygge et vandværk, et fjernvarmeværk og en genbrugsplads.

Ifølge en pressemeddelelse fra forsyningsselskabet, der er ejet af kommunerne Roskilde, Holbæk og Lejre, skal der etableres en energiby, der skal være cirkulært vartegn for mennesker og natur.

– Det er vigtigt for os, at en ny energiby i Holbæk skal understøtte fortællingen om den grønne varme og det rene drikkevand og invitere til at tage aktivt del i missionen om at mindske materiale- og ressourcespild, udtaler projektleder i Fors, Birgit Poulsen.

LÆS OGSÅ: GAMLE BYGNINGER I HOLBÆK GEMMER PÅ OVERRASKELSER

Fors står bag energibyen, der skal opføres ved Holbæk. Visualisering: Henning Larsen.
Fors står bag energibyen, der skal opføres ved Holbæk. Visualisering: Henning Larsen.

– Tekniske anlæg er traditionelt set hverken særligt inviterende eller spændende at se på, og det vil vi gerne ændre på. De tekniske bygninger forbindes af en serie af grønne uderum, som inviterer til ophold for såvel medarbejdere som forbipasserende, og den samlede energiby skal gerne blive et vartegn for vores vision om, at vores fælles natur også er vores fælles ansvar.

Holbæk Kommune er i gang med at udarbejde en ny lokalplan for området, der blandt andet omfatter Energibyens areal.

Lokalplanen forventes at blive sendt i offentlig høring inden sommerferien 2024. Den planlagte start for byggeriet af Energibyen er i 2024.

Byggeriet vil blive gennemført i etaper, og målsætningen er, at hele energibyen skal være færdigbygget inden 2035.

Henning Larsen har udarbejdet skitser til projektet.