Politikerne i kommunalbestyrelsen i Holbæk besluttede i juni 2021 at sætte den 4.700 kvadratmeter store ejendom Holbækhus på Smithsvej 1 til salg for 35 millioner kroner.

Senere solgte Holbæk Kommune ejendommen til DG Ejendomme ved Denis Granell med overtagelse, når plangrundlaget for omdannelse af ejendommen til boliger er på plads.

Arbejdet med en lokalplan, der skulle bane vejen for et omdanne Holbækhus til 80-90 boliger, blev sat i gang, og DG Ejendomme søgte om tilladelse til at opføre en ny bygning i tre etager på ejendommens sydøstligste hjørne.

I september 2022 besluttede økonomiudvalget dog, at en ny lokalplan ikke skulle give mulighed for mere byggeri på ejendommen. Beslutningen om ikke at tillade yderligere byggeri kom i kølvandet på et borgermøde, hvor der blev udtrykt stor modstand mod netop det.

– Det blev hurtigt klart, at borgerne synes, at det var en rigtig skidt idé, at vi brugte det ledige hjørne på grunden på Holbækhus til at bygge en tilbygning. Præcis på samme måde var der også blandt politikerne både i planudvalget og økonomiudvalget tilslutning til, at det ville være en dårlig idé at bygge mere, sagde formand for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Lars Qvist (S), på kommunalbestyrelsesmødet den 18. januar 2023.

– Blandt andet også fordi, at det er en ærværdig, gammel bebyggelse, og faktisk så er området, som man kunne bygge på, udlagt som en af vores grønne oaser i den plan, vi har for Holbæk by, sagde han videre.

Nu har politikerne i stedet besluttet at sende en bevarende lokalplan for den knap 115 år gamle ejendom i otte ugers offentlig høring. Lokalplanen skal give mulighed for at etablere 66 moderne lejligheder i ejendommen, der tidligere fungeret som plejehjem og har senest været anvendt til indkvartering af flygtninge

Med bevarende bestemmelser skal lokalplanen desuden sikre at de bevaringsværdige bygningers bevaringsværdi fastholdes i forbindelse med ombygningen. Bygningens facadeudtryk skal bevares med detaljerede bevarende bestemmelser, fremgår det af lokalplanen.

Medlem Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Stampe Duus (K) glædede sig på kommunalbestyrelsesmødet over, at lokalplanen rummer skrappe bevarende krav.

– Holbækhus er jo fantastisk at kigge på. Det er så smukt, at jeg får næsten tårer i øjnene, når jeg går forbi, sagde han med et glimt i øjet på kommunalbestyrelsesmødet.

Også parkeringsnormen var til debat på kommunalbestyrelsesmødet. Den fastsættes til 1,5 parkeringsplads per bolig. Det er dog ikke muligt at anlægge flere parkeringspladser på matriklen, da lokalplanen omfatter et meget afgrænset område.

Holbækhus har i kraft af sin nuværende anvendelse 97 parkeringspladser i nærområdet, som skal modregnes kravet om 1,5 parkeringsplads per bolig. Samlet set forventes det, at der i forbindelse med omdannelse til boliger vil være krav om mellem to-fem ekstra parkeringspladser, men eftersom de ikke kan anlægges, skal bygherre derfor betale til parkeringsfonden. Prisen for en parkeringsplads, ved indbetaling til parkeringsfonden, for ejendomme med en bebyggelsesprocent over 110 er indeksreguleret og var i januar 2022 123.101 kroner, oplyser Holbæk Kommune.

Om Holbækhus

Holbækhus er oprindelig tegnet af arkitekt Anton Haustrup i 1909, men er bygget til af flere omgange.

I kommunens tegningssamling fremgår det at Holbækhus facade ud mod Chr. Hansensvej blev færdiggjort i 1919 af den lokale arkitekt Wilhelm Olsen. I 1927 kom den nordlige længe på komplekset, og i 1936 kom den østlige længe på. Endeligt blev der i 1950 tilføjet en festsal.

Ejendommen fremstår som en markant bygning i gadebilledet. Den har med sine tre længer karakter af et palæ og er opført i nyklassicistisk stil i to-fire etager. Selvom ejendomme er blevet ombygget af flere omgange alt efter formålet, har man formået at fastholdt den nyklassicistiske byggestil gennem alle ombygninger.

Yderligere seks kommunalt ejede rækkehuse nord for Holbækhus er opført i 1909 som arbejderboliger.

Både Holbækhus og de seks rækkehuse er vurderet som bevaringsværdige med en høj bevaringsværdi. De seks kommunalt ejede rækkehuse er også omfattet af den bevarende lokalplan.

Kilde: Holbæk Kommune.