Politikerne i Aarhus er i gang med at fordele anlægskronerne for 2024, og i den forbindelse vil man give slidte og triste byrum i både midtbyen, forstæderne og oplandet en håndsrækning.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

– Oplandsbyerne og forstæderne skal blive ved med at være attraktive områder med gode lokale tilbud. Med årets anlægsprogram sætter vi et tocifret millionbeløb af til at skabe grønne byrum, der skal være det naturlige sted at mødes, handle og hele lokalområdets åndehul, udtaler Nicolaj Bang (K), rådmand, Teknik og Miljø.

Han understreger, at planlægningen bliver lavet i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, fællesråd og områdernes beboere.

– Det har været helt afgørende for planlægningen af projekterne at have beboere, fællesråd og det lokale erhvervsliv med fra begyndelsen, siger han.

Læs også: Rådmand i Aarhus vil puste nyt liv i 13 byrum

Blandt projekterne er et nyt mødested i Harlev. Her har fællesrådet og erhvervslivet været med til at vælge placeringen af et nyt byrum, der skal samle byen og være det oplagte mødested i fremtiden.

På Rundhøjtorvet skal det triste torv og den gamle, slidte parkeringskælder omdannes til et attraktivt og hyggeligt byrum for hele bydelen. Det har længe været et ønske fra det lokale erhvervsliv, som også har været inddraget i planlægningen af det nye torv.

I midtbyen kan gæster, beboere og erhvervsliv glæde sig over, at omdannelsen af Fredens Torv med siddepladser og grønt nu bliver permanent.

Den såkaldte fredeliggørelse af Fredens Torv var i første omgang et forsøg, men både gæster og de omkringliggende restauranter og butikker har givet forsøget så positiv respons, at torvet nu bliver omdannet permanent.

Det er planen, at projekterne sættes i gang i år, så de kan stå færdige næste år. Udover de nævnte projekter bliver der blandt andet også lagt op til at bruge 22,6 millioner kroner til mindre, trafikale forbedringer og trafiksikkerhed, og 6,9 millioner kroner på nye stier og forbedring af stianlæg.

Anlægskronerne 2024 fordeles over mindre projekter, der kan deles op i ni kategorier:

  • Sikkerhed og miljø: 22,6 millioner kroner
  • Stianlæg: 6,9 millioner kroner
  • Mindre vejanlæg ved byudvikling: 8,2 millioner kroner
  • Fremkommelighed: 6,6 millioner kroner
  • Parkering: 1,2 millioner kroner
  • Tilgængelighed: 1,5 millioner kroner
  • Styrkelse af grønne byrum: 4,1 millioner kroner
  • Strategiske byrum: 12,5 millioner kroner
  • Klimasikring af kritiske veje: 2 millioner kroner

Kilde: Aarhus Kommune.