Anlægsloven for den tredje Limfjordsforbindelse fremsættes for Folketinget

Nu fremsættes anlægsloven for den tredje forbindelse over Limfjorden, og første behandling af lovforslaget sker i midten af marts.

Med Infrastrukturplan 2035 blev der afsat midler til at anlægge en ny forbindelse over Limfjorden, som skal gå via Egholm. Anlægsloven har været i høring og er nu fremsat.

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

– En ny forbindelse over Limfjorden vil løse flere af de trafikale udfordringer, der er i og omkring Aalborg. Der er brugt lang tid på at undersøge projektet til bunds, og vi er klar til at tage debatten om forbindelsen i Folketingssalen. Det er et godt og vigtigt projekt, og jeg ser frem til lovbehandlingen de kommende måneder, siger transportminister Thomas Danielsen.

Lovforslaget med navnet “L112 Forslag til lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse” fremsættes i dag. Førstebehandlingen af lovforslaget er sat til den 19. marts.

Læs også: Ny planstrategi i Aalborg: Færre nye boliger, mere vand og måske for meget varm luft

Projektet omfatter anlæg af en cirka 20 kilometer lang firesporet motorvej i Egholmlinjen med forbindelse til E45 Nordjyske Motorvej i syd og E39 Hirtshalsmotorvejen i nord.

Motorvejen føres vest om Aalborg og hen over øen Egholm og under Limfjordens sydlige løb i en tunnel og over Nørredyb på en lavbro. Endvidere etableres som led i projektet 5,3 kilometer støjskærme.

Projektet har en skønnet anlægsudgift på godt og vel 7 milliarder kroner. Det skønnes dog, at projektet har en positiv samfundsøkonomisk forrentning på 3,5 procent beregnet med en CO2-pris på 300 kroner per ton. Ved en CO2-pris på 1.500 ton er forrentningen fortsat på 3,5 procent.

Det forventes, at detailprojektering og anlæg af den tredje Limfjordsforbindelse sættes i gang i 2025, og derefter vil det tage otte år at anlægge forbindelsen. Men først skal anlægsloven altså vedtages.