Under overskriften Planlægning i en brydningstid besluttede byrådet i Aalborg Kommune den 12. februar 2023 at sende en ny planstrategi i offentlig høring.

Klimakrise, klimatilpasning og en forventet lavere befolkningstilvækst i de kommende år er blandt de centrale temaer i planstrategien.

– Den er ambitiøs på rigtigt mange områder. Den er ambitiøs på det grønne, på klima, på biodiversitet, sagde rådmand i Sundhed og Kultur Jes Lunde (R), på byrådsmødet.

– Den forholder sig også til nogle af de udfordringer, som vi står over for, uanset om det er klimasikring, eller om det er befolkningstal, som ikke udvikler sig helt så dramatisk fremadrettet, som vi egentligt havde håbet, sagde han videre.

Den 1. januar 2023 var der 222.600 borgere i Aalborg Kommune. Gennem de seneste ti år er kommunen gennemsnitligt vokset med over 1.700 indbyggere årligt, men i 2023 havde kommunen blot en befolkningstilvækst på godt 600 indbyggere.

Læs også: Boligbyggeri i Aalborg skal i balance med befolkningsudviklingen

I de kommende år forventes således også en noget mere afdæmpet tilvækst på omkring 800 indbyggere årligt.

Den lavere befolkningstilvækst skyldes især, at Aalborg Universitet får færre studiepladser og dermed mindre tilgang af unge studerende.

Mens Jes Lunde betegnede planstrategien som “rigtigt fin” og “ambitiøs”, var rådmand i Børn og Unge, Morten Thiessen (K), knap så begejstret.

– Personligt kan jeg blive lidt bekymret for denne strategis CO2-aftryk med så meget varm luft, der bliver lukket ud her, fordi der er simpelthen ikke noget behov for at bruge 30 sider på at udtrykke noget, som burde være noget enklere og lettere tilgængeligt og sætte en langt klarere retning, sagde Morten Thiessen på byrådsmødet.

Kamp om arealerne

Foruden varm luft er vand også en udfordring i den nordjyske kommune. I selve Aalborg går Limfjorden stadig oftere over sine bredder, og klimatilpasning og vandhåndtering fylder derfor også en del i strategien.

Blandt andet fremgår det, at arealer, “der er truet af oversvømmelse fra vandløb, stigende grundvand og havvand samt skybrud og stormflod, skal friholdes for nye byområder medmindre, det er muligt at etablere hensigtsmæssige og tilstrækkelige afværgeforanstaltninger”.

Læs også: Plan for 230 boliger i Gug er godkendt efter fire år

– Der er ingen, der kan være i tvivl om, at vand kommer til at fylde rigtigt meget både i vores byer og i vores åbne land. Og det er vi simpelthen nødt til at få italesat meget mere og få lavet nogle planer for. Og vi skal også have drøftet, hvordan vi får finansieret det. Vi har jo konkrete problemer allerede nu, blandt andet i Vestbyen, sagde medlem af By- og Landskabsudvalget, Jane Østergaard (SF).

Hun påpegede videre, at der primært skal skabes plads til nye boliger i kommunen gennem byfortætning.

Mens befolkningstilvæksten gennem mere end et årti er buldret derudaf, er der også blevet bygget masser af nye boliger.

Den 1. januar 2023 var der i Aalborg Kommune 121.501 boliger, hvilket er 1.263 flere boliger end året før og godt 19.000 flere end i 2011.

Trods udsigten til lavere befolkningstilvækst skal der fortsat bygges nye boliger i kommunen.

– Der er kamp om arealerne i forhold til, hvordan vi skal bosætte os i fremtiden. Der er ikke plads til kæmpestore, nye parcelhusområder i Aalborg, selvom mange børnefamilier selvfølgeligt helt forståeligt gerne vil bosætte sig i sådan nogen. For vi skal også have plads til grønne områder og biodiversitet, sagde Jane Østergaard.

– Vi skal derfor stadig have fokus på byfortætning og tænke alternative boligformer for alle – også seniorer, som kan frigøre nogle boliger til børnefamilierne i parcelhusområderne, sagde hun videre.

Læs også: Almen boligforening i Aalborg gør klar til stigende nedbørsmængder med LAR-løsning

Halvdelen af de eksisterende boliger i Aalborg Kommune er etageboliger, mens godt 30 procent er parcelhuse og 14 procent er tæt-lave boliger såsom rækkehuse.

Fremadrettet vil andelen af etageboliger stige forholdsmæssigt mere end de øvrige boligtyper.

Andelen af ubeboede boliger har ifølge planstrategien ligget på et rimeligt jævnt niveau fra 2011 til 2023 (4.611 i 2021), hvorimod boliger, der aldrig har været benyttet (nye boliger, der endnu ikke har haft en CPR-tilmelding), steg i 2018 og toppede i 2021 med 1.422 boliger.

56 procent af boligerne i Aalborg Kommune er udlejningsboliger, mens 26 procent af boligerne almene lejeboliger, hvor det i Aalborg by er 33 procent.