Arkitektkonkurrence om 100.000 kvadratmeter havnearealer på trapperne

Aabenraa Kommune har købt erhvervsarealet Nord for Kilen med henblik på byomdannelse. En arkitektkonkurrence kan være på vej i 2025.

Aabenraa Kommune er i gang med at planlægge fremtiden for erhvervsområdet Nord for Kilen.

Kommunen har købt det 98.500 kvadratmeter store areal med henblik på byomdannelse.

I oktober 2023 nedsatte byrådet derfor et såkaldt §17 stk. 4-udvalg, som havde til opgave at sætte retningen for de kommende års arbejde med arealet Nord for Kilen.

På byrådsmødet her til aften godkendte politikerne §17 stk.4-udvalgets afrapportering. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

– Jeg vil gerne sende en stor tak til alle §17 stk. 4-udvalgets medlemmer med formand Thomas Andresen i spidsen, som på kort tid har lavet et konstruktivt arbejde med fremtiden for arealet Nord for Kilen, udtaler Aabenraas borgmester Jan Riber Jakobsen (K).

Rapporten indeholder konkrete anbefalinger til den kommende byudvikling af området.

Det fremgår blandt andet, at der skal findes fælles løsninger mellem Aabenraa Kommune og Aabenraa Havn samt havnens kunder med henblik på at “identificere interessekonflikter og pege på mulige løsninger til det videre arbejde”.

Politikerne har et ønske om boligbyggeri på havnearealerne, men det kan i henhold til planloven komme i konflikt med miljøpåvirkningen fra de virksomheder, der er placeret nordligst på Aabenraa Havn.

Mulig disponering afområdet Nord for Kilen. Kilde: Fremtiden for
arealet Nord for Kilen.
Mulig disponering af
området Nord for Kilen. Kilde: Fremtiden for
arealet Nord for Kilen.

– Et konkret første arbejde igangsættes snarest i form af en analyse af den konkrete miljøpåvirkning af arealet Nord for Kilen, siger Jan Riber Jakobsen.

Af et udkast til en etapeplan fremgår det, at plan- og miljøundersøgelser kan blive sat i gang allerede i juni og være afsluttet i løbet af efteråret 2024. I foråret og sommeren 2025 vil der så blive udarbejdet et program for en kommende arkitektkonkurrence, som kan sættes i søen i august 2025.

§17 stk.4-udvalget har bestået af to repræsentanter fra byrådet i Aabenraa Kommune, repræsentanter fra Aabenraa Havns bestyrelse samt havnedirektøren, en repræsentant fra danske shipping- og havnevirksomheder, repræsentanter med viden om lokalt og regionalt erhverv og repræsentanter fra havnens nuværende kundekreds.

Lars Jespersen, der er administrerende hos SDK Shipping har som repræsentant for havnekunderne siddet med i udvalget.

– Jeg er tilfreds med resultatet, og jeg glæder mig til at se, hvordan det udmøntes i fremtiden, udtaler han.

Udvalget anbefaler i øvrigt også, at der snarest muligt etableres en hård klimasikring af havnens arealer.