Kommune halverer behandlingstid på byggesager

Aabenraa Kommune fik i 2023 næsten halveret den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på byggesager, og tilfredsheden er stigende.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Selvom data viser, at Aabenraa Kommune har fået flere byggesager i 2023 sammenlignet med 2022, så er både tilfredshed og kvalitet forbedret markant sammenlignet med året før.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet fra 48 dage i 2022 til 27 dage i 2023. Samtidig er tilfredsheden blandt besvarelserne i tilfredshedsundersøgelsen på byggesagsbehandlinger overordnet steget fra 66 til 75 på en skala fra 0-100 i samme periode.

– Det er en målsætning i vores erhvervsstrategi, at vi skal have en kompetent og effektiv byggesagsbehandling. Derfor er jeg også meget glad for, at både sagsbehandlingstider og tilfredshedsundersøgelsen viser en stor forbedring i det seneste år. Vi har oplevet, at dialog med ansøgere og branchen er altafgørende for, at vi sammen kan skabe en effektiv behandlingsproces, som kommer ansøgerne til gavn og samtidig overholder lovgivningen, siger borgmester i Aabenraa Kommune, Jan Riber Jakobsen (K).

Det er ikke kun politisk, der har været opmærksomhed på at forbedre byggesagsbehandlingen. Også blandt de medarbejdere, der sidder med opgaverne er der fokus på forbedring.

– Vi har i forvaltningen haft stor fokus på at optimere vores arbejdsgange og udnytte vores ressourcer bedst. Vi har en høj faglighed, som vi ikke skal gå på kompromis med, men vi har tilrettet arbejdsgangene, så vi i højere grad rammer de krav om hastighed, der er i branchen, siger direktør for Plan, Teknik & Miljø, Ditte Lundgaard Jakobsen.

– Vi har blandt andet nedsat en følgegruppe i byggebranchen, som vi er i tæt dialog med om den erhvervsrelevante byggesagsbehandling. Den dialog har været afgørende for, at vi nu kan se tilbage på et 2023, hvor vi har forbedret os markant.

Aabenraa Kommune har haft fokus på at klæde ansøgerne på til at skrive den gode ansøgning med fokus på de forskellige faser i byggesagsbehandlingen, fremgår det af meddelelsen.

Desuden har kommunen skruet op for den forhåndsdialog, der går forud for ansøgningen, og at indkaldt til dialogmøder med ansøgerne. Endeligt har man indført faste telefontider med fuld bemanding.