I fremtiden kommer der mere liv i Rødekro bymidte, når biblioteket flytter til underetagen på ejendommen på Hærvejen 24, som tidligere har huset et supermarked.

Sådan lyser forventningen i en pressemeddelelse fra Aabenraa Kommune.

Biblioteket har aktuelt adresse på Vestergade på den anden side af jernbanen, men med den nye placering centralt på Hærvejen lige over for Hærvejsparken, får det nye bibliotek en synlig placering i Rødekro, lyder det fra kommunen.

– Det er virkelig gode nyheder, at vi flytter biblioteket helt ind i bymidten. Foruden at det forhåbentligt vil bidrage til en mere levende by med forskellige kulturtilbud og bibliotekets mange tjenester, vil det nye bibliotek, kultur- og hærvejshotspot også være med til at tiltrække flere Hærvejsturister til området, udtaler formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i Aabenraa Kommune, Signe Bekker Dhiman (S).

Hærvejen er blevet en populær vandre- og cykelrute, der giver mulighed for at følge de historiske spor op gennem Jylland og samtidig nyde den smukke natur. Hærvejen består af 638 kilometer vandrerute og 454 kilometer cykelrute, som strækker sig gennem tre regioner og femten kommuner.

Biblioteks, kultur- og hærvejshotspottet vil med den centrale placering på Hærvejen blive et naturligt stop for Hærvejsturisterne, som får et sted, hvor de kan tage en pause og desuden benytte sig af de dertilhørende faciliteter.

– På den måde bliver det kommende bibliotek, kultur- og hærvejshotspot i Rødekro et naturligt stop på vejen for de mange turister på Hærvejen, som forhåbentligt også vil bruge lidt tid på at gå på opdagelse i Rødekro og nærområdet. Dermed håber vi, at der både kommer masser af liv i både huset men også i resten af området, som gerne skulle få gavn af de mange besøgende, siger Signe Bekker Dhiman.

Hos Rødekro Udviklingsråd er man også begejstret over, at biblioteket flyttes til bymidten samtidig med, at der kommer et hotspot for de mange Hærvejsturister.

– Det er uden tvivl med til at understøtte den indsats, som vi i forvejen har gang i, for at gøre Rødekro til en endnu mere attraktiv by for borgerne med en bypark og bedre forhold for fodgængere og cyklister på Hærvejen. Med et hærvejshotspot kan Rødekro ydermere blive et attraktivt sted for turister at besøge og dermed også være med til at understøtte byen, siger Helle Lausten, formand for Rødekro Udviklingsråd.

Etableringen af det nye bibliotek, kultur- og hærvejshotspot blev muligt efter, at Folketinget som en del af forsøgsordning for frie bymidter, har vedtaget en lov, der gør det muligt for Aabenraa Kommune at afvige fra kommunalfuldmagten.

Helt lavpraktisk betyder det, at Aabenraa Kommune kan udleje offentlige lokaler til både private og erhvervsdrivende. Med andre ord giver dette mulighed for, at man kan etablere lokaler og funktioner i eksempelvis biblioteker og kulturhuse, der kan få en større anvendelse end til rene kommunale formål og folkeoplysende foreninger.

Senest fra årsskiftet 2026 overtager Aabenraa Kommune ejendommen i Rødekro, men allerede om nogle måneder begynder processen med at planlægge indretningen af det nye bibliotek, kultur- og hærvejshotspot.

Der skal blandt andet udarbejdes en plan for, hvilke funktioner og aktiviteter der skal være i huset, ligesom borgerne og andre relevante aktører skal inddrages i arbejdet.