Visionerne for et nyt Maritimt Center i Frederikssund er ved at være på plads. Det maritime center skal være en åben havn for alle og sammenhængende med byen. Og så skal det være moderne og bæredygtig og med nytænkende maritime faciliteter, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Byrådet i Frederikssund Kommune besluttede i december 2021 at igangsætte arbejdet med et konkurrenceprogram for et Maritimt Center.

– I dag ligger lystbådehavnen for enden af en blind vej, og de fleste borgere kommer der kun, hvis de har et ærinde på havnen. Vi kunne godt tænke os, at det bliver et sted, hvor man som borger eller turist har lyst til at komme og enten deltage i aktiviteter på land eller vand, eller bare gå en tur og nyde området og stemningen. Måske få en is eller en tår at drikke og lidt mad, mens børnene fanger krabber. Et Maritimt Center giver os mulighed for at udvikle området i en ny retning, som vil blive til glæde for alle, fortæller Niels Martin Viuff (C), formand for udvalget Unge, fritid og idræt, i pressemeddelelsen.

Frederikssund Kommune har indgået en aftale med Rum Arkitekter om opgaven som konkurrencesekretær for arkitektkonkurrencen om det maritime center, der har et budget på 48,5 millioner kroner.

Desuden har Frederikssund Kommune i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden og JAJA Architects fået udarbejdet en undersøgelse med henblik på at “rammesætte en helhedsorienteret tilgang til udviklingen af landets mange lystbådehavne”.

Lystbådehavnen i Frederikssund drives i dag som de fleste danske lystbådehavne. Bådene bruges primært i sommerhalvåret og sættes på land fra oktober til april. Det efterlader havnens område som et opbevaringsareal i seks måneder om året.

For at kunne indfri projektets ambitiøse visioner for omdannelsen af havnen skal opbevaring af både nytænkes, så de fleste af bådene opbevares i havnebassinet året rundt. Et mindre areal afsættes dog til bådoplag på land i vinterhalvåret.

I løbet af sensommeren og efteråret 2022 vil der blive udarbejdet et konkurrenceprogram i et samarbejde mellem foreninger, naboer og brugere, de relevante politiske fagudvalg, administrationen i Frederikssund Kommune samt Lokale og Anlægsfonden.

Når konkurrenceprogrammet er på plads vil der blive en arkitektkonkurrence og herefter skal projektet i udbud for at finde en entreprenør. Projektet forventes at være færdigt i 2025.

Fire visioner for Maritimt Center

Den endelige vision for et Maritimt Center er stadig under udvikling. Lige nu arbejdes der med fire visioner, der tilsammen skal udgøre den samlede vision for området.

De fire visioner er:

  • Byrummet helt ned til havnen
  • Nytænkende maritime faciliteter
  • En åben havn for alle
  • En moderne og bæredygtig havn

Fælles for de fire visioner er ønsket om at skabe et åbent, moderne og bæredygtigt havnemiljø, hvor borgere og gæster har lyst til at komme og deltage i både maritime og rekreative aktiviteter hele året.

Maritimt Center skal nemlig ikke kun være for dem, der i forvejen bruger fjorden. Samspillet mellem aktiviteter på land og i vand skal nytænkes, så de nye faciliteter åbnes for alle, der ønsker at bruge dem. Der vil være fælles offentlige arealer i tæt sammenhæng med dedikerede foreningsarealer.

Kilde: Frederikssund Kommune.