Børstefabrik i Nr. Bjert erstattes af 58 boliger

Projektudvikler Kresten Finnemann Viuff står bag planen om at bygge 58 boliger i Nr. Bjert. På grunden ligger der i dag en gammel børstefabrik.

Oprindeligt ville projektudvikler Kresten Finnemann Viuff fra Kolding Huset ifølge JyskeVestkysten bygge 42 boliger nordøst for Nr. Bjert, hvor den gamle børstefabrik Osborn blev opført i 1941.

Plansagen blev startet i 2017, men projektet er blevet tilrettet undervejs, og et nyt lokalplanforslag afslører, at der nu er planer om at bygge omkring 58 boliger med et samlet areal på 6.400 kvadratmeter på den 16.100 kvadratmeter store grund.

“Det er intentionen med lokalplanen at skabe rammerne for et samlet boligområde i samspil med omgivelserne, der tæller både natur- og landskabskvaliteter og omkringliggende boliger”, lyder det i lokalplanforslaget.

Kresten Finnemann Viuff fra Kolding Huset står bag planen om at erstatte gammel børstefabrik i Nr. Bjert med 58 nye boliger. Illustration fra lokalplanforslaget.

Efter planens skal der i området opføres fem boligstænger, der varierer i længde alt efter placering. Bebyggelsen må højst opføres i to etager.

“Ny bebyggelse skal fremstå sammenhængende i skala og karakter samt med et ensartet præg i materialevalg og farvesætning”, lyder det om den kommende bebyggelse i lokalplanforslaget.

Byrådet i Kolding skal tage stilling til sagen den 21. juni 2022. Lokalplanen forventes dog først endeligt vedtaget i november 2022.