Boligselskabet Kolding vælger bygherrerådgivere til omdannelse af Skovvejen for over 600 millioner

Efter et miniudbud har Boligselskabet Kolding fundet bygherrerådgivere i forbindelse med omdannelsen af boligområdet Skovvejen.

I alt skal 198 almene familieboliger omdannes eller nedrives i boligområdet Skovvejen i Kolding.

Aktuelt består afdelingen af 474 boliger i form af 390 almene familieboliger og 84 ungdomsboliger.

Når helhedsplanen er gennemført vil boligområdet bestå af 318 boliger i form af 84 ungdomsboliger og 192 familieboliger. Dertil kommer nybyggeri for 72 millioner kroner af 42 ældreboliger, der etableres som en ny afdeling.

I alt løber projektet op i 605 millioner kroner, hvoraf de 80 millioner kroner går til genhusning af beboerne i området.

Boligselskabet Kolding har nu valgt bygherrerådgivere til den forestående omdannelse.

Det bliver et trekløver bestående af Ingeniørfirmaet Viggo, rådgivningsvirksomheden Bisgaard/Ejsing og Arkitektfirmaet Frost Larsen. Beslutningen er truffet efter et miniudbud.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra boligselskabet, der er en del af Boligkontoret Danmark.

– Med så stort et projekt, som det vi har i vente med omdannelsen af Skovvejen, er det alfa og omega, at bygherrerådgiverne både kan tage teten, inddrage bestyrelse og byggeudvalg og være tovholdere i hele forløbet, udtaler Bjarne Olesen, formand for Boligselskabet Kolding.

Boligselskabet Kolding har allerede samarbejdet med Viggo Madsen og Frost Larsen i forbindelse den igangværende opførelse af 36 almene boliger ved Dollerup Sø ved Lunderskov.

Administrerende direktør i ingeniørfirmaet Viggo Madsen, Jesper Lund, ser frem til et fortsat godt samarbejde.

– I forbindelse med omdannelsen af Skovvejen er der blandt andet nedrivning af blokke og boliger, nedbrydning af etager, gennembrydninger, miljøarbejder og et spændende infrastruktur projekt samt nye boliger, siger Jesper Lund.

Et fuldstændigt ændret boligområde i vente

Boligområdet Skovvejen er en del af den såkaldte parallelsamfundspakke, som trådte i kraft 1. december 2018.

Det betyder, at området de kommende år skal omdannes til et mere blandet boligområde med en mere varieret beboersammensætning.

Udover at antallet af familieboliger sættes ned med 60 procent, og afdelingens ungdomsboliger bibeholdes, etableres der ældreboliger, og boligselskabet arbejder på at etablere et seniorbofællesskab i afdelingen.

For at imødekomme kravene om en ændret beboersammensætning skal 198 af de nuværende familieboliger omdannes eller rives ned.

Boligselskabet Kolding, Landsbyggefonden og Kolding Kommune har arbejdet sammen om en ny helhedsplan for området. Sidste år blev projektet godkendt af både organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Kolding og af beboerne med et stort flertal.

Totalentreprise i EU-udbud

Med valget af bygherrerådgivere er man kommet et godt skridt videre i den lange proces. Herfra skal der udarbejdes et byggeprogram for renoveringen af boligerne, for nybyggeri af ældreboliger og for omdannelsen af udearealer, veje og stier.

Herefter følger et EU-udbud med prækvalifikation i totalentreprise, og til sidst vælges en totalentreprenør, og skema B-budget skal godkendes af kommune og landsbyggefond.

Først derefter begynder totalentreprenørens planlægning og projektering til udførelse, og nedrivninger kan gå i gang i etaper.

Det er forventningen, at det ny Skovvejen står klar i 2030.

Budgettet for hele omdannelsesplanen

Udgifter til

 

 
Ombygning og nedrivning / støttede arbejder 298 millioner kroner

 

Renovering og forbedring / ustøttede arbejder 190 millioner kroner

 

Heraf genhusning 80 millioner kroner

 

Renoveringsstøttesag / omdannelse i alt 488 millioner kroner

 

Infrastruktur 45 millioner kroner

 

Nybyggeri af ældreboliger 72 millioner kroner

 

I alt

 

605 millioner kroner

Kilde: Kolding Kommune.