Lokalplan for tiny houses i Kolding er vedtaget

Politikerne i byrådet i Kolding Kommune har nu vedtaget en lokalplan, der giver mulighed for, at der kan bygges tiny houses ved Bøgehøjgård.

Politikerne i Kolding Kommune har et ønske om at kunne tilbyde kommunale byggegrunde til enfamiliehuse i de mest efterspurgte områder i kommunen.

Derfor har en lokalplan for et 16 hektar stort areal ved Bøgehøjgård i den nordlige del af Kolding by været i offentlig høring.

Den 28. maj blev lokalplanen for området ved Birkemosevej endeligt vedtaget af politikerne i byrådet. Det nye plangrundlag skal give mulighed for, at der kan bygges 45-55 boliger i form af parcelhuse samt en børnehave med plads til 200 børn.

I den sydlige del af området udlægges desuden et areal til små helårsboliger under 60 kvadratmeter med inspiration fra ”tiny house”-konceptet.

Hermed er bolden spillet videre til eventuelle initiativtagere.

Illustration af princippet for lokalplanområdets disponering. Illustration: Kolding Kommune.
Illustration af princippet for lokalplanområdets disponering. Illustration: Kolding Kommune.

– Så jeg glæder mig rigtigt meget til at se, om der er en bevægelse, der er så stor, så det kan blive realiseret med de tiny houses. Nu har vi i hvert fald gjort vores i planlægningen for, at det er muligt for de borgere, der gerne vil det, sagde næstformand for Plan & Teknik, Gitte Grønbæk (K), på byrådsmødet.

I tilknytning til de små boliger giver lokalplanen mulighed for, at der kan bygges sekundære bygninger som redskabsskure og drivhuse, ligesom der i området med “tiny houses” må opføres et fælleshus.

Det fastlægges i lokalplanen, at boliger tættest på Elbodalen kun må opføres i ét plan, mens der i den øvrige del af området må bygges i to etager.

Lokalplanen stiller i øvrigt krav om at to ældre eksisterende træer – en blodbøg og en hestekastanje – skal bevares.

Ifølge kommunen har de to træer stor værdi for flagermus og biodiversiteten generelt. Desuden har de “historisk betydning for stedet og fremstår karakterfuldt i området og kan bidrage til at skabe et attraktivt grønt miljø i boligområdet.”