Projekt med 52 lejligheder og ungdomsboliger i Borup undervejs

En ny lokalplan skal bane vejen for 32 lejligheder og 16 ungdomsboliger ved Kimmerslev Sø i Borup. Området er privatejet.

Nyt boligområde ved Kimmerslev Sø i Borup er på vej. Foto: Køge Kommune.
Nyt boligområde ved Kimmerslev Sø i Borup er på vej. Foto: Køge Kommune.

Ifølge SN.dk blev projektet i efteråret 2023 sparket til hjørne som følge af fejl i lokalplanforslaget for det 11.740 kvadratmeter store areal ved Kimmerslev Sø i Borup.

– Vi valgte at tage sagen af dagsordenen, fordi der er fejl i nogle af lokalplanens kort. Det handler om grænserne i forhold til det grønne område, forklarede formand for klima- og planudvalget i Køge Kommune, Niels Rolskov (EL), dengang til SN.dk.

Nu er et revideret forslag til et større boligbyggeri på Kimmerslevvej 7 på vej i høring.

Visualisering: Form Danmark.
Visualisering: Form Danmark.

Det oprindelige forslag omfattede 48 boliger, mens det nye forslag giver mulighed for i alt 52 boliger på mellem 68 og 100 kvadratmeter samt et fælleshus på 170 kvadratmeter.

Læs også: To boligområder i Borup skal rumme 55 parcel- og rækkehusgrunde

Der lægges op til, at der skal bygges 32 lejligheder og 16 ungdomsboliger i etagebyggeri i to etager. Fælleshuset må dog kun bygges i én etage.

Arkitektfirmaet Form Danmark har udarbejdet skitser til projektet.

Visualisering: Form Danmark.
Visualisering: Form Danmark.

“Bebyggelsen placeres så den er omkranset af store træer mod nord og øst og grønne arealer mod Kimmerslev Sø”, fremgår det af lokalplanforslaget.

Læs også: Byggeri af 118 svanemærkede rækkehuse i Borup i gang

“Det enkelte hus udtrykker sig som moderne dansk arkitektur med et facadespil fra teglmurenes detaljer samt variation af andre lette facadematerialer”, fremgår det videre.

Ifølge lokalplanforslaget arbejdes der med løsninger til lokal afledning af regnvand. De skal sikre, at tagvandet nedsives eller fordampes.

Visualisering: Form Danmark.
Visualisering: Form Danmark.

Grønne arealer anlægges med fokus på at maksimere biodiversiteten samt at opnå gode rekreative fællesarealer for bebyggelsen, fremgår det.

Lokalplanforslaget fastlægger bebyggelsesprocenten til 40 i projektområdet, som er privatejet.

Siden 2013 er Borup vokset med godt 500 indbyggere, viser tal fra Danmarks Statistik. Aktuelt bor der godt 4.830 borgere i stationsbyen mellem Køge og Ringsted.