Byggeri af nye plejeboliger for over 100 millioner i Køge på vej i udbud. Illustration: Køge Kommune.
Byggeri af nye plejeboliger for over 100 millioner i Køge på vej i udbud. Illustration: Køge Kommune.

Køge Nord Plejecenter på Fuglebæk Allé åbnede i januar 2019, og i forbindelse med vedtagelse af budget 2024-2028 besluttede byrådet at afsætte godt 88 millioner kroner til boliger og godt 15 millioner kroner til servicearealer i etape 3.

Her skal der bygges 40 boliger på hver især 65 kvadratmeter samt 530 kvadratmeter servicearealer.

Den 10. april skal Teknik- og Ejendomsudvalget godkende projektet.

Læs også: Fond vil bygge 50 billige boliger i Køge Nord

“Der ansættes en bygherrerådgiver, der kan bistå med brugerprocessen og udarbejdelse af projektgrundlag og udbudsmateriale til udbud i totalentreprise som EU-udbud. I den forbindelse fastlægges kriterier for udvælgelse og tildeling i samarbejde med forvaltningerne, som forelægges til fagudvalgenes godkendelse inden udbud”, fremgår det af dagsordenen.

Byggeriet forventes igangsat i sommeren 2025, så boligerne er klar til indflytning i slutningen af 2026. Det bliver efter planen udbudt i totalentreprise i september 2024.

Tidsplan for projektet

  • Maj 2024: Bygherrerådgivningsaftale
  • September 2024: Godkendt skema A og udbud i totalentreprise
  • December 2024: Godkendt skema B og kontrahering
  • August 2025: Byggestart
  • Ultimo 2026: Aflevering og ibrugtagning

Kilde: Køge Kommune.