Nyt friplejehjem skal bygges i Køge Nord. Foto: Køge Kommune.
Nyt friplejehjem skal bygges i Køge Nord. Foto: Køge Kommune.

I forbindelse med budgetforliget for 2024 blev der vedtaget en hensigtserklæringer om etablering af et friplejehjem i Køge Kommune. Nu har politikerne i kommunen fundet ud af, hvor det skal bygges.

Den 30. maj besluttede et enigt byråd, at friplejehjemmet skal ligge i Køge Nord. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

– Det har stor værdi, at der er flere forskellige typer af plejehjem inden for kommunegrænsen. Og at borgerne kan vælge det sted, som de synes passer bedst til dem. På den måde bliver friplejehjemmet et godt supplement til de andre plejetilbud, som vi har i kommunen, udtaler borgmester Marie Stærke (S).

– Køge Kommune er, ligesom resten af landets kommuner, i gang med at forandre den måde, som vi driver ældreområdet på. Udover at vores ældrepleje selvfølgelig skal være god og nærværende, så skal den i fremtiden også være mere fleksibel og give de ældre borgere mere selvbestemmelse i deres eget liv.

Kommunen har afholdt en markedsdialog med blandt andet en privat aktør og pensionskasser. Markedsdialogen viste, at der er interesse for opførelse af friplejehjem i kommunen.

Forskellige placeringer har været under overvejelse. Det gælder blandt andet Køge Nord og Herfølge Bjergby. På baggrund af tilbagemeldingerne fra markedsdialogen anbefaler forvaltningen, at friplejehjemmet placeres i Køge Nord.

I forhold til den konkrete placering i Køge Nord har markedsdialogen vist, at der som udgangspunkt er to muligheder.

En privat aktør har option til delområde G og B, og har tilkendegivet at ville etablere et friplejehjem på formentlig 64 boliger i delområde G.

Derudover har der været interesse fra pensionskassers side om køb af kommunens areal i Køge Nord, delområde C eller kun C1, til etablering af friplejehjem i kombination med etablering af boliger og eventuelt blandede byfunktioner.

Forvaltningen foreslår dog, at der arbejdes videre med den private aktør i forhold til, at friplejehjemmet etableres på det private areal. Det konkrete projektforslag omfatter et friplejehjem med 64 boliger.

Nu sættes der så gang i den videre proces for etableringen af friplejehjemmet i Køge Nord. Den private operatør skal være certificeret af Sundhedsstyrelsen.

Aktuelt er også et projekt med 42 træboliger samt et projekt med 50 billige boliger på tegnebrættet i Køge Nord.