C.F. Møller Architects afslører skitser af Skagenhallen

C.F. Møller Architects afslører de første skitser af nyt multifunktionshus i Skagen i samarbejde med Skagen Kultur- og Fritidscenter og Skagen Erhvervsforening.

Skagen Kultur- og Fritidscenter (SKFC) står i samarbejde med blandt andet byens erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner bag Skagenhallen.

Projektet omfatter både en renovering af hallen, etablering af uddannelsesboliger, opførelsen af en ny multihal samt et helt nyt gymnastik- og motorikunivers. I tilknytning til det nuværende center skal der desuden etableres omkring 45 moderne uddannelsesboliger med fokus på fællesskaber. Det fremgår af en pressemeddelelse fra C.F. Møller Architects, som har udarbejdet de første skitser til projektet fra arkitektfirmaets afdeling i Aalborg.

– Vi har hårdt brug for de unge i vores virksomheder, og vi kan tilbyde mange gode lærepladser. Derfor skal vi tage rigtig godt imod de unge og sørge for, at de bliver inkluderet i både eksisterende og nye fællesskaber. De skal have et godt hverdagsliv både på jobbet og i fritiden, og de skal helt fra starten have et rart sted at bo sammen med andre unge, udtaler formand for SKFC, Klaus Henry Kristoffersen.

I samarbejde med Skagen Erhvervsforening har SKFC sikret en basis for de første skridt i projektet.

Arkitekterne tegner allerede nu på de første skitser, og de bliver præsenteret på en workshop tirsdag den 18. april, hvor bestyrelsen i SKFC og styregruppen bag projektet kalder på borgere, brugere, ikke-brugere, virksomheder og ikke mindst unge for at få in-put til projektets indhold og DNA.

Derefter skal projektet tegnes færdigt, og så sætter de tilknyttede projektudviklere fra Volapyk! i Skanderborg gang i fundraisingen.

– Den økonomiske ramme kender vi selvsagt endnu ikke præcist, men vi ved, at vi får brug for at søge penge både blandt lokale og landsdækkende fonde. ENV-fonden har allerede tidligere doneret 1 million kroner til projektet. Samtidig håber vi, at virksomheder, institutioner, foreninger og skagboer vil være med til at samle penge ind. Akkurat som dengang i 1971, hvor vi det lykkedes byen at samle penge sammen til at bygge hallen, udtaler Klaus Henry Kristoffersen.

Han kan desuden glæde sig over, at projektet møder opbakning fra Frederikshavns Kommunes borgmester, Birgit Stenbak Hansen (S).

– Kommunen bakker fuldt og helt op om planerne. Det, Skagen Kultur- og Fritidscenter lægger frem, er godt og visionært. Vi har nemlig brug for samarbejde og nytænkning, når det gælder udvikling, tiltrækning og bosætning. Og gerne med blik for de unge, udtaler fra borgmesteren.

Projektet opdelt i faser

C.F. Møller Architects afslører skitser af Skagenhallen.
C.F. Møller Architects afslører skitser af Skagenhallen.

Udviklingen af Skagenhallen vil blive opdelt i flere etaper. Multihallen bygges på siden af siden af den eksisterende hal og skal være rammen om alle typer af sport, inklusive den mere spontane idræt.

Projektet skal desuden fremtidssikre de eksisterende bygninger, og der skal anvendes materialer med fokus på drift og vedligehold og et lavt CO2-aftryk.

Nyt navn og ny visuel identitet

Også navnet og den visuelle identitet skal afspejle det sammenhold og de værdier, der var og stadig er på spil. Derfor vil navnet i fremtiden være Skagenhallen.

– For fjorten år siden år siden ændrede vi navn til Skagen Kultur – og fritidscenter. Men for det første er det aldrig rigtig slået an – vi siger alle sammen Skagenhallen – og for det andet vil vi gerne signalere, at hallen var og er hele byens mødested.  Det ny Skagenhallen skal bygges på samme gode værdier som i 1971, hvor vi stod sammen om at få et tidssvarende center, udtaler Christian Mose Sørensen, der er centerleder i SKFC.

Det nye navnetræk og den grafiske linje, der følger med, er klar til første præsentation på workshoppen og vil blive implementeret i takt med, at projektet skrider fremad.