Hotel Marie i Skagen vil udvide med et nybyggeri langs Gittesvej. Visualisering: Tegnestuen LBB3.
Hotel Marie i Skagen vil udvide med et nybyggeri langs Gittesvej. Visualisering: Tegnestuen LBB3.

Hotel Marie i Skagen har ansøgt om, at der igangsættes ny planlægning, som skal muliggøre en udvidelse af hotellet. Tegnestuen LBB3 har udarbejdet skitser for projektet.

Sagen skulle egentligt have været på dagsordenen på et møde i Plan- og Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune den 15. januar, men har blev den taget af.

Planen er at udvide det eksisterende hotels kapacitet med opførelsen af én ny bygning på 1,5 etage langs Gittesvej. Bygningen skal opføres mellem den eksisterende hotelbygning og huset beliggende på Kappelborgvej 14.

“Bygningen ønskes opført i samme stil som de eksisterende nærliggende Skagen huse. Huset beliggende på Kappelborgvej 14 ønskes udvidet og tilkoblet til hotelbygningen. Hoteludvidelsen medfører samtidig behov for flere parkeringspladser”, fremgik det af dagsordenen.

Det påpeges, at den eksisterende hotelbygning er bevaringsværdig, og det er da også planen, at den bevares.

“Derudover er der i projektområdet et hus med en SAVE-4 bevaringsværdi, som ønskes udvidet og tilkoblet til hotellet. Huset er beliggende Kappelborgvej 14. Det vil som udgangspunkt betyde ombygning efter lokalplanens bestemmelser og ikke en nedrivningstilladelse”, fremgik det af dagsordenen.

Det påpeges videre, at hotellet ligger i et område, hvor der er mange bygninger med høj bevaringsværdi.

“Væsentlige ændringer i den kommende planlægning til opførelse af ny bebyggelse, udvidelser, ombygning mv. kan derfor påvirke kulturmiljøet, hvilket der skal tages hensyn til ved ny planlægning”, lød det i dagsordenen.

Center for Teknik og Miljø havde ellers indstillet, at planlægning for nyt kommuneplantillæg med en fire ugers foroffentlighedsfase blev igangsat.

Hotel Marie ejes af lokale Jens Vinther Pedersen og hans to sønner Sylvester Vinther Madsen og Sebastian Vinther Madsen. De overtog i 2017 hotellet fra familien Damgaard fra Skanderborg for 8 millioner kroner. Familien fra Skanderborg åbnede hotellet i 2013.

Hotellet består af et ældre hus fra første halvdel af 1900 og en moderne udvidelse, der for 38 millioner kroner blev bygget af Færch & Co i 2018/19 i samarbejde med Arkitekterne Bjørk og Maigård og ingeniørfirmaet Brix og Kamp.

Den nye hotelfløj består af otte hotellejligheder og ti hotelværelser samt Havnekroen.