Claus Sørensen Ejendomme køber Esbjerg Højskole, hvilket baner vejen for et nyt byudviklingsprojekt på grunden. Visualisering: Friis & Moltke Architects.
Claus Sørensen Ejendomme køber Esbjerg Højskole, hvilket baner vejen for et nyt byudviklingsprojekt på grunden. Visualisering: Friis & Moltke Architects.

Flere boliger vil skyde op langs Lysningen ved Vognsbølparken, hvor Claus Sørensen Ejendomme har købt hele arealet, der tidligere udgjorde Esbjerg Højskole i Stormgade. Det oplyser Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse.

Der er tale om nabogrunden til det areal på 12.000 kvadratmeter, som Esbjerg Kommune udbød i 2016, og hvor Claus Sørensen Ejendomme sidenhen har opført 63 ejerlejligheder under navnet Lysningen, oplyses det videre.

Både i 2018 og 2019 forsøgte Esbjerg Kommune at sælge arealet ved den tidligere Esbjerg Højskole via udbud. Det seneste udbud blev søsat i slutningen af 2021, og hvor budfristen udløb i slutningen af februar 2022.

– Markedet har ændret sig i en positiv retning, og der var en anderledes og voksende interesse fra lokale investorer, hvilket afspejles i de tre indkomne bud. Naturligvis er det en fordel, når kommunen kan sælge det samlede areal til én køber, som har spændende visioner og ser en værdi i at udvikle området yderligere, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen.

Udbuddet resulterede i tre bud, men som det eneste omfattede det vindende bud fra Claus Sørensen Ejendomme hele området på 50.000 kvadratmeter med de eksisterende bygninger inklusiv de fire bevaringsværdige punkthuse mod boldbanen.

– En så fantastisk beliggenhed forpligter os som bygherre. Det ligger os meget på sinde at udvikle området, så det matcher den eksisterende kvalitet. Vi kender jo området ret godt i forvejen, og interessen for Lysningen viser, at mange boligsøgende efterspørger den gode beliggenhed, som samtidig er utrolig bynært, siger Lars Kjærgaard, der er administrerende direktør i Claus Sørensen Ejendomme.

Ny lokalplan baner vejen baner vej fo byudviklingsprojekt

Overtagelsen er betinget af udarbejdelsen af en lokalplan for området. Arbejdet går i gang snarest, og Esbjerg Kommune forventer, at lokalplanen vil være klar i begyndelsen af 2023. Lokalplanen tager udgangspunkt i, at der skal bygges cirka 30.000 kvadratmeter, og at byggeriet vil ske i forskellige faser for at matche efterspørgslen løbende og sikre at den nye bydel kan følge med.

– Med vores bud fulgte en foreløbig vision for området, og i forbindelse med lokalplansprocessen vil den vision blive bearbejdet og justeret, siger Lars Kjærgaard.

Med det vindende bud overtager Claus Sørensen Ejendomme også lejeaftalen med Esbjerg Park vedrørende hovedbygningen, der løber indtil 2036, fremgår det.