Gammel kro rives ned til fordel for boliger og tandlæge

Nielsen & Nielsen Gruppen købte for et par år siden Blichers Kro i Tjæreborg. Kroen skal rives ned for at gøre plads til et nybyggeri med boliger og en tandlæge.

I efteråret 2023 lukkede Blichers Kro i Tjæreborg. Kroen på Tjæreborg Stationsvej blev opført i 1873, og i 1988 blev bygningen udpeget som en ejendom med høj bevaringsværdi.

Bevaringsværdien er dog efterfølgende blevet revurderet til 4, da kroen gennem tiderne er bygget meget om. Efterhånden er det kun tagfladen og facaden mod Tjæreborg Stationsvej, der er tilbage af den originale bygning.

For 1,5 millioner kroner købte Nielsen & Nielsen Ejendomme i slutningen af 2022 ejendommen, og de har efterfølgende konstateret, at bygningerne er i meget dårlig stand, og derfor for dårlige at blive renoveret.

De ønsker derfor at nedrive den gamle kro og opføre et knap 1.550 kvadratmeter stort byggeri på den 2.400 kvadratmeter store grund.

Indtil videre har udviklerne fået grønt lys til projektet af politikerne i Plan & Byudviklingsudvalget i Esbjerg Kommune. Sagen blev behandlet på et udvalgsmøde den 16. maj.

Teknik & Miljø havde foreslået de nye ejere, at bygningen blev renoveret, og dermed tilbageført til sit oprindelige arkitektoniske udtryk, men senere kom administrationen på andre tanker.

“Efter en besigtigelse på stedet, var det dog tydeligt, at kroen var ombygget i en sådan grad, at det reelt kun er facaden mod Tjæreborg Stationsvej, der står tilbage af den oprindelig bygning. Det blev derfor vurderet, at det ikke ville være en realistisk løsning at forvandle de nuværende bygninger eller tilbageføre bygningerne til sit oprindelige, da man så alligevel ville stå med en stort set ny bebyggelse”, lyder det i referatet fra udvalgsmødet.

Blichers Kro i Tjæreborg skal rives ned for at gøre plads til et nybyggeri med boliger og en tandlægeklinik. Illustration: Nielsen & Nielsen Gruppen.
Blichers Kro i Tjæreborg skal rives ned for at gøre plads til et nybyggeri med boliger og en tandlægeklinik. Illustration: Nielsen & Nielsen Gruppen.

“Teknik & Miljø mener, grundet de mange ombygninger, at det der engang var Blichers Kro kun findes som en kulisse i en enkelt facade”, lyder det videre.

“Teknik & Miljø vurderer derfor, at en nedrivning af Blichers Kro vil kunne accepteres, da en tilbageførelse af bygningen alligevel vil ende med en næste ny bygning”, fremgår det af referatet.

Det kommende projekt omfatter en 860 kvadratmeter stor tandlægeklinik, der etableres i stueetagen, mens der på første sal indrettes otte boliger fordelt på i alt 660 kvadratmeter.

Teknik & Miljø har mulighed for at nedlægge et §14 forbud mod projektet og efterfølgende udarbejde en lokalplan, men det ser altså ikke ud til, at man vil benytte sig af den mulighed.