De skal bygge nyt padelcenter i Solrød

Virksomheden 3XMF skal bygge et nyt padelcenter med 12 baner og en café samt mødelokaler og omklædningsrum på den gamle grusbane ved Solrød Idrætscenter.

I februar 2023 besluttede byrådet i Solrød Kommune at sætte grunden på den gamle grusbane ved tennisbanerne ved Solrød Idrætscenter til salg. Nu har byrådspolitikerne valgt at takke ja til et tilbud fra virksomheden 3XMF, som vil bygge Solrød Padelcenter på grunden. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Centret vil rumme 12 padelbaner, mødelokaler, en restaurant eller café, omklædningsfaciliteter og fleksible forenings- og kulturfaciliteter. Bygningen bliver delvist nedgravet, så højden på bygningen bliver lidt lavere end boligerne i Litorinaparken, og der bliver etableret en fælles parkeringsplads ved tennisområdet.

– Det er virkelig et kvalitetsprojekt, der sætter Solrød Kommune på landkortet. Solrød Padelcenter indeholder nogle super gode faciliteter både i form af padelbaner og indbydende lokaler til andre aktiviteter, og så er det visuelt flot at se på. Samtidig får vi som kommune en indtægt på 10 millioner kroner for salget af grunden, og det er unægtelig rare penge at tilføre kommunekassen, udtaler borgmester i Solrød Kommune, Emil Blücher (LA).

LÆS OGSÅ: PROJEKT MED 143 BOLIGER I SOLRØD RYKKER NÆRMERE

Forud for udbuddet har borgerne og herunder også nærmeste naboer været hørt om idéer og tanker omkring projektet. Det har blandt andet medført, at antallet af parkeringspladser blev øget. Samtidig kom de trafikale forhold og cykelstien til at vægte højere end, hvad der først var lagt op til i forhold til tildelingskriterierne, skriver kommunen.

– Det har været vigtigt for byrådet at lande et godt projekt, hvor vi har lyttet til borgerne. Det har gjort, at vi er blevet lidt forsinket i processen, men det har absolut været det værd. Nu står vi med et projekt, som vi i byrådet tror på, at rigtig mange borgere vil få glæde af, udtaler Emil Blücher.

Om salget af grunden til Solrød Padelcenter

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 21. juni 2023 at følge bedømmelsesudvalgets udpegning vedrørende salg af grunden på den gamle grusbane ved Solrød Idrætscenter, hvor der skal opføres et padelcenter. Det betyder, at det er virksomheden 3XMF, som vinder udbuddet.

Bedømmelsesudvalget bestod af formanden for Økonomiudvalget, formanden for Natur-, klima- og planudvalget, formanden for Kultur-, idræts- og fritidsudvalget, en repræsentant fra grundejerforeningen Litorinaparken og beboerne på Mellemvang, en repræsentant fra Solrød Idrætsunion og fire repræsentanter fra Solrød Kommunes administration.

Salget af grunden betyder, at Solrød Kommune får en indtægt på 10 millioner kroner.

Projektet er en del af budgetaftale 2023, hvor aftaleparterne har været enige om, at en del af provenuet fra salget af grunden kan anvendes til etableringen af nye klubhusfaciliteter ved opvisningsbanen ved Solrød Idrætscenter. Den videre behandling af emnet tager byrådet stilling til i forbindelse med forhandlingerne om budget 2024-2027.

Kilde: Solrød Kommune.