Deas Asset Management skal fremover stå for at udvikle og skabe bedre driftsøkonomi for Frederiksberg Boligfonds ejendomme.

Parterne har underskrevet en ny aftale, der giver Deas Asset Management det fulde mandat for asset management på boligfondens portefølje med 16 ejendomme, der tæller flere end 1.700 lejemål. Det fremgår af en pressemeddelelse.

– Fonden har med sine formål en anden profil end mange af vores andre kunder, og vi glæder os til at arbejde sammen og iværksætte en række initiativer for at støtte op om fondens fremtidige økonomi og ejendommenes vedligehold i boligfondens spændende portefølje, udtaler Anette Grotum, managing director, Deas Asset Management.

– Vi ser frem til, at vi nu skal rådgive Frederiksberg Boligfond om blandt andet drift, udlejning og ikke mindst udviklingsopgaver, således at det fulde potentiale i ejendommene udnyttes. Vi er nu i fuld gang med at analysere potentialerne på både kort og lang sigt for porteføljen og glæder os til at gøre de i forvejen spændende ejendomme endnu mere attraktive for lejerne samtidig med, at vi kan hjælpe med at optimere fondens portefølje.

En udvidelse af samarbejdet

Deas har siden begyndelsen af 2021 været fast samarbejdspartner med Frederiksberg Boligfond med ansvaret for administrationen af boligfondens ejendomme og fondsadministration.

– Vi føler os sikre på, at Deas vil levere en kvalificeret service og rådgivning, som hører til i toppen af asset management markedet. Samtidig har vi også prioriteret, at vores asset management mandat skal varetages af en partner, der matcher vores værdier i Frederiksberg Boligfond. Det gælder eksempelvis på den grønne dagsorden, og her er Deas det helt rette match, når vi fremover skal udvikle og drifte porteføljen, udtaler formand for Frederiksberg Boligfond Flemming Brank.

Samarbejdet indebærer foruden asset management mandatet også en aftale om kommunikationsydelser – herunder blandt andet et nyhedsbrev til boligfondens lejere.

Om Frederiksberg Boligfond

Frederiksberg Boligfond har som et af sine formål at drive fondens ejendomme således, at ejendommene udnyttes bedst muligt i funktionel henseende, at der tilvejebringes den bedst mulige brugsøkonomi, og at der efter aftale udarbejdes retningslinjer om kommunens anvisning til en del af boligerne.

Endvidere skal fonden søge at fremme boligkulturelle og boligproduktive formål i Frederiksberg Kommune, herunder deltage i projekter vedrørende byfornyelses-, boligforbedrings-, ældrebolig- og ungdomsboligudvikling eller lignende sociale formål. Efter salget af tre udlejningsejendomme i foråret 2023 ejer Frederiksberg Boligfond 16 udlejningsejendomme på Frederiksberg. De er alle bygget i perioden 1918-1938.

Kilde: Deas / Frederiksberg Boligfond.