Platan Holding står bag bolig- og erhvervsprojekt Vesterbrogade og Platanvej på Frederiksberg. Illustration: Forma Arkitekter.
Platan Holding står bag bolig- og erhvervsprojekt Vesterbrogade og Platanvej på Frederiksberg. Illustration: Forma Arkitekter.

Det er selskabet Platan Holding ved Christian Bruno Cordsen Nielsen, som i samarbejde med Forma Arkitekter står bag et nyt bolig- og erhvervsprojekt på hjørnet af Vesterbrogade og Platanvej på Frederiksberg.

Med projektet etableres 64 boliger, hvoraf 10-12 boliger bliver almene boliger. Forventningen er, at AAB skal stå for de almene boliger.

Samlet omfatter projektet 5.030 kvadratmeter nybyggeri og 2.350 kvadratmeter eksisterende byggeri. Der skal efter planen etableres 5.850 kvadratmeter boliger og 1.400 kvadratmeter erhverv.

Platan Holding står bag bolig- og erhvervsprojekt Vesterbrogade og Platanvej på Frederiksberg. Illustration: Forma Arkitekter.Det fremgår af en startredegørelse, som politikerne i Klima-, Plan- og Boligudvalget den 4. marts blev præsenteret for på et udvalgsmøde, hvor man dog besluttede at udsætte behandlingen af sagen “med henblik på besigtigelse”.

Projektet omfatter ejendommene Vesterbrogade 162, Platanvej 30-32, Henrik Ibsens Vej 39-51, samt naboandelsforeningerne Landmark og Domus Tulmutus.

På Vesterbrogade 162 ligger en modernistisk beboelsesejendom, der er opført i 1959 af arkitekt Ole Hagen, mens en tidligere biograf på Platanvej 32 er opført i 1939 af arkitekt Ernst Kühn “i en blanding af modernistisk og Art Deco-inspireret stil”, som det beskrives i startredegørelsen. Desuden ligger der på Platanvej 30 en ældre villa, som oprindeligt opført i 1873.

Læs også: Investorer vil erstatte bevaringsværdige bygninger på Frederiksberg med bofællesskab

Dele af biografen blev beskadiget under 2. verdenskrig og gennemgribende ændret i 1977, da bunden af den blev omdannet til butik.

Situationsplan/dispositionsplan fra startredegørelsen.
Situationsplan/dispositionsplan fra startredegørelsen.

I startredegørelsen lægges der op til, at biografen og villaen på Platanvej skal nedrives.

“Projektforslaget omhandler renovering og tilbageføring til mere oprindelig arkitektur af boligbebyggelsen Vesterbrogade 162 med erhverv i stueetagen, og ny bebyggelse ved henholdsvis Henrik Ibsens Vej og Platanvej. Projektet lukker karreeen af omkring et grønt gårdmiljø og giver et arkitektonisk og bymæssigt løft af et rodet hjørne i byen”, fremgår det.

“Projektet er udformet så det danner bro mellem de modernistiske boligprojekter fra 50’erne og 60’er og de klassiske Frederiksbergske byhuse fra klassicismen og nyklassicismen med en klar opdeling af volumen i byhuse, skulder ved skulder”, fremgår det videre.

I stueetage af Vesterbrogade 162 er det planen at etablere tre-fire erhvervslejemål.

I forbindelse med projektet skal der etableres parkering til 50-75 til biler. I startredegørelsen understreges det, at området er stationsnært, idet det ligger færre end 300 meter fra metrostationen på Frederiksberg Allé.