Ejendomsudvikler vil erstatte tre gårde i Vestbjerg med rækkehuse

Der er masser af ros fra politikerne til projektet, hvor lokal udvikler vil erstatte tre landbrugsejendomme ved Mejlstedvej i Vestbjerg med boliger.

Politikerne i byrådet i Aalborg var fulde af lovord, da de den 15. maj besluttede at sende et lokalplanforslag for et knap 28.400 kvadratmeter stort areal på hjørnet af Mejlstedvej og Helledivej i Vestbjerg i offentlig høring.

Arealet rummer tre firlængede gårde, der ligger side om side på henholdsvis Helledivej 1 samt Mejlstedvej 45 og 47. De skal efter planen rives ned for at gøre plads til boliger. Lokalplanforslaget vil give mulighed for godt og vel 8.000 kvadratmeter boligbyggeri i området.

– Det falder godt i tråd med den byudvikling, der er i forvejen, sagde by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) på byrådsmødet med henvisning til, at projektet udløber af en byudviklingsplan, der blev gennemført i 2018.

Medlem af By- og Landskabsudvalget, Peter Lindholt (Æ), glædede sig på byrådsmødet også over projektet i Vestbjerg, der ligger tæt ved Hammer Bakker omkring ti kilometer nord for Aalborg. Byen har knap 2.900 indbyggere.

– Det er vigtigt at have fokus på landdistrikterne, så vi både har boliger og erhverv hele vejen rundt om Aalborg, sagde han på byrådsmødet.

LÆS OGSÅ: EJENDOMSUDVIKLER KØBER STOR GRUND I VESTBJERG

Også 2. viceborgmester og medlem af By- og Landskabsudvalget, Vibeke Gamst (K), tog ordet for at knytte rosende ord til projektet.

– Man bliver glad, når noget er gennemført ordentligt, sagde Vibeke Gamst og påpegede, at lokalplanforslaget både tager hensyn til naturen, til begrønning og til den bygningskulturelle stil i området.

Rask & Hede vil omdanne tre gårde ved Mejlstedvej og Helledivej i Vestbjerg til boliger. Illustration fra lokalplanen.
Rask & Hede vil omdanne tre gårde ved Mejlstedvej og Helledivej i Vestbjerg til boliger. Denne illustration fra lokalplanen viser en mulig bebyggelsesstruktur.

– Det er altså virkeligt fint, og vi håber, at den kvalitetsstandard må have lov til at danne norm, sagde hun videre.

Af et notat fra kommunen fremgår det, at området skal “omdannes med respekt for den oprindelige gårdstruktur, landskabstræk og karakteristiske beplantning”.

De kommende rækkehuse kan bygges i 1,5 etager, og bebyggelsesstrukturen skal tage afsæt i den gamle gårdbebyggelse.

For at sikre at gårdstrukturen videreføres i en ny bebyggelse, skal bebyggelsen opføres som længehuse, bestående af to-, tre- eller firlængede gårdbebyggelser, der disponeres omkring et gårdrum, som skal udgøre bebyggelsens fælles udendørs opholdsareal.

Udgangspunktet for bebyggelsens arkitektur er de eksisterendes gårdes form, farver og materialer, fremgår det af notatet.

De lokale udviklere Rask & Hede købte med overtagelse i september 2021 gården på Helledivej 1 for 3,3 millioner kroner, og ejendomsudvikleren overtog i januar 2022 gården på Mejlstedvej 45 for 6,5 millioner kroner. Den sidste gård på Mejlstedvej 47 er privatejet.

Området med de tre nedlagte landbrugsejendomme ligger i landzone, men vil med lokalplanen blive overført til byzone.