Entreprenør sænker kvælstofudledningen til Limfjorden

Jakobsen & Blindkilde genskaber sammenhæng ved Flade Sø i Thy. Projektet skal hjælpe med at sænke kvælstofudledningen til Limfjorden med 78 ton per år.

I området ved Agger Tange mellem Limfjorden og Vesterhavet er det naturlige vandforløb ved Flade Sø og Kastet Å ved at blive genetableret for Naturstyrelsen, så området kan få sine naturlige vandforhold i området og samtidig mindske kvælstofbelastningen af Limfjorden.

Området, der arbejdes på, dækker 640 hektar og samlet set ventes det, at kvælstofudledningen til Limfjorden mindskes med 78 ton om året. Arbejdet udføres af Jakobsen & Blindkilde, der er en del af NCC.

– Vi har fat i en af vores spidskompetencer. Nemlig arbejdet med natur og genskabelse af forhold, så naturens biodiversitet øges, udtaler entrepriseleder Mads Laczko Olesen fra Jakobsen & Blindkilde, i en pressemeddelelse fra NCC.

NCC oplyser, at projektet indebærer nye ind- og udløb i det østlige dige til Kastet Å, delvis lukning af Kastet Å og lukning af det eksisterende rørudløb og de tekniske anlæg til det.

Resultat bliver, at vandet fra Hvidbjerg Å systemet ledes ind i Flade Sø, hvor kvælstofindholdet så reduceres, inden vandet løber ud i Krik Vig og ender i Limfjorden.

Flade Sø er en lavvandet sø på 485 hektar. De seneste 150 år har den været meget påvirket af menneskets arbejde med kanaler og afvanding. Oprindeligt var den en del af Krik Vig gennem Hvidbjerg Å systemet. Dengang var den sammen med Ørum og Roddenbjerg Sø på 1200 hektar.

Arbejdet er i gang og færdigt i efteråret 2022. Ordren lyder på 11 millioner kroner.