Esbjerg Kommune har hyret brandingeksperten Nikolaj Stagis, som med hjælp fra mange hundrede esbjergensere har leveret en masterplan og en såkaldt brandingstrategi for Esbjerg by, som gennem mange år ikke har haft vækst i indbyggertallet. Foto: © Dansk Byudvikling.
Esbjerg Kommune har hyret brandingeksperten Nikolaj Stagis, som med hjælp fra mange hundrede esbjergensere har leveret en masterplan og en såkaldt brandingstrategi for Esbjerg by, som gennem mange år ikke har haft vækst i indbyggertallet. Foto: © Dansk Byudvikling.

Der bor godt 72.000 indbyggere i Esbjerg by og knap 115.500 i Esbjerg Kommune. De seneste år er indbyggertallet faldet, og Esbjerg by har omtrent samme befolkning som i 1985. I 2021 faldt indbyggertallet i Esbjerg Kommune med 120 indbyggere, mens eksempelvis Vejle Kommune voksede med over 2.000 indbyggere, fremgår det af tal fra Danmarks Statistik.

Nu skal der gøres noget ved de deprimerende tal. Kommunen har derfor hyret brandingeksperten Nikolaj Stagis, som med hjælp fra mange hundrede esbjergensere har leveret en masterplan og en såkaldt brandingstrategi for Esbjerg by. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

– Der er rigtig mange spændende initiativer i den nye plan, som vi nu vil arbejde videre med. Vi har haft en utrolig lærerig proces her over det sidste halvandet års tid, hvor vi har lært vores by endnu bedre at kende. På erhvervssiden har vi har haft stor succes med at brande Esbjerg som Danmarks EnergiMetropol, hvilket blev meget tydeligt med det europæiske topmøde North Sea Summit, der netop er afviklet i Esbjerg, siger Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) i meddelelsen.

– Men markedsføringen af Esbjerg som EnergiMetropol, har ikke fået flere til at flytte til byen. Der skal mere til end et meget stærkt erhvervsliv og masser af arbejdspladser. Der skal også være noget at tage sig til, når man har fyraften. Det er blevet meget tydeligt på de mange workshops, som flere hundrede esbjergensere har deltaget i og derfor er oplevelser og kultur det, vi satser på de næste mange år, siger borgmesteren.

Masterplanen rummer blandt andet forslag om et energi science center, en havfestival, et opvarmet havnebad, et fiske- og madmarked på havnen, kunstnerboliger på havnen og en restaurant og udsigtstårn i toppen af skorstenen.

– Masterplanen er et rigtig godt udgangspunkt. Den viser retningen og understreger, at det er kultur og oplevelser vi skal satse på for at få flere til at vælge Esbjerg til. Næste skridt er et oplæg til en organisering, så vi får lagt fast, hvem der skal drible videre med bolden de næste mange år. Det er en stor opgave som kræver et stærkt hold, masser af samarbejde og en god økonomi. Det er nu vi for alvor skal i gang, udtaler Jesper Frost Rasmussen.

Arbejdet med at få ført idéerne ud i livet skal nu sendes videre til et helt nyt hold, som først skal organiseres. Kommunen forventer, at der bliver meldt yderligere ud omkring den proces inden sommerferien.

Hovedgreb i masterplanen og brandingstrategien for Esbjerg by

1. Udnytte potentialet i turismen rundt om Esbjerg, primært koncentration af sommerhusgæster, men også erhverv, pendlere osv., som benytter byen meget lidt og derfor ikke får det ønskede kendskab og positive associationer til byen, men blot passerer igennem. Turismen kan finansiere de mange tilbud, som potentielle tilflyttere ønsker.

2. Skabe en mere levende, dynamisk by med flere oplevelsestilbud, som samtidig binder byen sammen, både fysisk og socialt. En mere tæt og levende by er afgørende for at tiltrække og fastholde unge, unge familier og blive opfattet relevant og tidssvarende. Esbjerg skal som minimum være på niveau med konkurrerende alternativer.

3. Ændre forholdet mellem bymidte og havn, fysisk og mentalt. Havnen og byen skal bidrage til hinanden, herunder skal identiteten som havneby og de sociale aktiviteter genoplives. Byen skal udnytte det historiske DNA, som har været underkendt, men faktisk vurderes positivt af danskerne og rummer et stort potentiale.

4. Positionere Esbjerg som en kontrast til området uden om byen, sådan at natur, vadehav, vesterhav, landområder og det historiske Ribe er komplementære til en moderne, pulserende byoplevelse. Borgere og gæster vil udnytte begge dele og der er plads til de forskelle.

5. Synliggøre den mest fremtrædende erhvervsklynge og relaterede studier og forlænge EnergiMetropol-brandet ved at skabe en reel oplevelse rettet mod børn, unge og familier, som også knytter sig til en central dagsorden i samfundet om energi og klima.

6. Kommunikere og markedsføre Esbjerg lokalt, nationalt og internationalt, herunder anspore byens egen indstilling til, at det er både muligt og nyttigt at kommunikere og markedsføre byen.

Kilde: Masterplan og brand strategi for Esbjerg by.