Fire projekter med almene boliger i Aalborg i støbeskeen

De fire almene boligprojekter ligger ved Nørre Tranders Vej i Vejgaard, Valmuemarken ved Møllen, Frederik Bajers Vej samt ved Gigantium.

By- og Landskabsudvalget i Aalborg har på et møde den 2. februar godkendt, at der kan arbejdes videre med fire almene boligprojekter som en del af boligprogrammet 2023-2025. Der er udpeget fire steder, hvor dialogen om at opføre almene boliger kan fortsætte, og nu arbejdes der så videre med de fire projekter. Det skriver Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

I boligprogrammet 2023-25 har ønsket været et fokus på opførsel af almene familieboliger i Aalborg By med fokus på rækkehuse og parcelhuse eller lignende.

Boligselskaberne er blevet opfordret til at komme med forslag til mulige placeringer i Kærby, Skalborg, Gug, Universitetsområdet og Vestbyen. Derudover kunne placeringer i kommunens kommende udviklingsområder være aktuelle, herunder Søvangen i Nørresundby eller Vejgaard.

Fordeling af almene boliger i Aalborg (fra juni 2020). Foto: Aalborg Kommune.
Fordeling af almene boliger i Aalborg (fra juni 2020). Foto: Aalborg Kommune.

Rammen har også tilsagt, at kvoten til opførelsen af de almene boliger ønskes opdelt, så hvert projekt indeholder minimum 20 boliger af hensyn til såvel anlægs- og driftsøkonomien.

De fire projekter ligger ved Nørre Tranders Vej i Vejgaard, Valmuemarken ved Møllen, Frederik Bajers Vej samt ved Gigantium.

– De fire områder er udvalgt med baggrund i en række fokuspunkter, men også fordi vi af vores analyser kan se, at netop disse områder kan bære nogle almene boliger. Vi har jo fokus på at understøtte diversitet i forhold til boligsammensætning i Aalborg By, og ved at supplere med nye almene boliger på de fire placeringer kan vi understøtte denne diversitet – både i udbuddet af boliger samt i områdernes beboersammensætning. Foran os ligger nu et arbejde med at tilpasse projekterne, og det kommer til at ske i en dialog med de almene boligforeninger, udtaler rådmand i By og Land, Jan Nymark Rose Thaysen (V), i meddelelsen.

Fire almene boligprojekter

Ved Nørre Tranders Vej i Vejgaard vil Vivabolig i tilknytning til boligselskabet eksisterende afdeling 9 opføre 9-18 familieboliger på hver især 50-100 kvadratmeter. Projektet tæt på både Vejgaard Østre Skole og Filstedvejens Skole kræver et nyt kommuneplantillæg, som forventes færdigt maj 2023. Det forventes at projektet vil koste knap 20 millioner kroner.

Alabu Bolig har indsendt ønske om at bygge 24 familieboliger ved Mariendals Møllen ved krydset mellem Hobrovej og Skelagervej. På grunden ligger selve Mariendals Møllen, som tænkes ind i projektet som fælleshus, værksted eller lignende. Projektet forventes at koste omkring 50 millioner kroner.

På hjørnet af Fredrik Bajers Vej og Bertil Ohlins Vej ved den kommende Plus Bus linje vil Himmerland Boligforening bygge 40-50 familieboliger. Der kan etableres både etageboliger og rækkehuse og målgruppen vil både være seniorer, yngre par og eksempelvis personer med tilknytning til AAU. Byggeriet tænkes at blive gennemført som et demonstrationsprojekt for fremtidens klimavenlige og urbane boliger 2030 i tilknytning til boligforeningens engagement i Green Hub Denmark. Det vil koste omkring 85 millioner kroner, og lokalplanen for projektet er på plads.

Himmerland Boligforening vil desuden bygge 40-50 familieboliger tæt på universitetsområdet mod Gigantium. Det forudsættes at der også kommer private boliger, samt erhverv i form af eksempelvis en restaurant. Der er i øjeblikket en lokalplan for projektet i høring, men det overvejes skære antallet af boliger ned til 25 boliger. Projektet vil i så fald koste godt 50 millioner kroner.

For nylig kunne Dansk Byudvikling i øvrigt afsløre, at det første almene boligprojekt er på vej i udviklingsområdet Sofiendal Enge som led i boligprogrammet 2023-24.