Medarbejdere fra Frederiksberg Kommune vil fra i dag invitere borgere på gaden til at fortælle om deres syn på Frederiksberg, som byen er nu og om deres håb og ønsker for fremtiden. Samtidig kan alle interesserede gå ind på Frederiksberg Kommunes hjemmeside og udfylde et spørgeskema og give deres mening til kende der. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

– Det er borgernes by, så når kommunalbestyrelsen skal lave en langsigtet strategi, skal vi selvfølgelig spørge dem først. Frederiksberg er en mangfoldig by med mange forskellige mennesker og plads til alle. Det synes jeg byen skal blive ved at være. Derfor skal byen udvikle sig på en måde, så den også i fremtiden danner en god ramme for alle os der bor her, uanset hvem vi er og hvilken livssituation, vi er i. Her er det afgørende, at vi får så mange input som muligt, udtaler Frederiksberg Kommunes borgmester Michael Vindfeldt (S) i meddelelsen.

Frederiksberg Bystrategi 2023 er Frederiksbergs kommuneplanstrategi. Den indeholder mål og visioner for kommunens fysiske udvikling frem til 2035, og den udgør desuden grundlaget den kommende Kommuneplan 2025.

– Det her handler om at sætte retning. Om at få nogle pejlemærker for, hvad borgerne, virksomhederne, foreningerne og alle de andre store og små aktører i byen lægger vægt på. Og på det fundament skal vi politikere så udarbejde en bystrategi, der fører os godt ind i fremtiden, udtaler formand for kommunens by- og erhvervsstrategiske udvalg, Lone Loklindt (RV).

Forslaget til Frederiksberg Bystrategi 2023 forventes at være klar i efteråret, hvor det kommer i høring i otte uger. Strategien besluttes endeligt inden årets udgang og træder i kraft den 1. januar 2024. Ifølge kommunen er bæredygtighed omdrejningspunktet for al byudvikling på Frederiksberg.

Fakta Frederiksberg Bystrategi 2023

  • er en plan- og bæredygtighedsstrategi, som ifølge planloven skal laves hvert fjerde år
  • sætter retning på kommunens fysiske udvikling de kommende år
  • afløser den gældende planstrategi ”Frederiksbergstrategien”
  • udmøntes gennem kommuneplan og lokalplaner

Alle kan bidrage med idéer til fremtidens Frederiksberg fra mandag den 20. marts på www.frederiksberg.dk/bystrategi.

Kilde: Frederiksberg Kommune.